Η Nooteboom ανέπτυξε την τελευταία έκδοση ενός προγράμματος υπολογισμού φορτίου ανά άξονα οχήματος (Nooteboom Vehicle Axle Load Calculation - NoVAB), που εξελίσσει εδώ και 20 χρόνια και το οποίο χρησιμοποιείται από 1.200 και πλέον επιχειρήσεις.

Πρόκειται για το NoVAB 3.0 Cloud, το οποίο σύμφωνα με τη Nooteboom προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις και πλεονεκτήματα. Αναλυτικότερα, η επιλογή του συνδυασμού τράκτορα – τρέιλερ και ο υπολογισμός του σωστού τρόπου κατανομής του βάρους του φορτίου στους διάφορους άξονες, είναι πλέον πιο γρήγορη και εύκολη διαδικασία.

Επιπλέον, δίνεται η επιλογή για την άρση ενός ή περισσοτέρων αξόνων (τεμπέλης) και με το πάτημα ενός κουμπιού, υπολογίζεται η βέλτιστη θέση φορτίου, για να αποφευχθεί η υπέρβαση του μέγιστου φορτίου ανά άξονα. Έτσι, ο χρήστης γνωρίζει προκαταβολικά αν ο συνδυασμός οχήματος και φορτίου συμμορφώνεται με τα μέγιστα φορτία άξονα που επιτρέπονται σε κάθε χώρα που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί ή να διέλθει.