Τροχοί & TIR

Έλεγχοι ταχογράφων επειγόντως!

Αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων ταχογράφων, η χώρα μας, για μια ακόμη φορά, βρέθηκε εκτός στόχων προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης
Τετάρτη 06/02/2019 - 12:53
Κοινοποίηση στα Social Media
αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των κλιμακίων στους αυτοκινητόδρομους, ώστε κάθε Περιφέρεια να συμπληρώσει τον αριθμό ελέγχων που απαιτούνται σχετικά με τον ταχογράφο και τις ώρες εργασίας/ ανάπαυσης των οδηγών.
Αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των κλιμακίων στους αυτοκινητόδρομους, ώστε κάθε Περιφέρεια να συμπληρώσει τον αριθμό ελέγχων που απαιτούνται σχετικά με τον ταχογράφο και τις ώρες εργασίας/ ανάπαυσης των οδηγών.

Αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων ταχογράφων, η χώρα μας, για μια ακόμη φορά, βρέθηκε εκτός στόχων προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων όπως ορίζει ο κανονισμός ΕΕ 165/2014 και ΕΚ 561/2006.

Ενόψει μάλιστα του κινδύνου έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη επίτευξης του αριθμού των ελέγχων που έπρεπε να έχουν γίνει (ορίζεται από την ΕΕ στη βάση μιας ποσόστωσης ανάλογα με τον αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων), το υπ. Μεταφορών απέστειλε κατεπείγουσα εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση Μικτών Συνεργείων Ελέγχου.

Ειδικότερα, ζητείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως:

(α) Να μεριμνήσουν για την άμεση έναρξη λειτουργίας και το συντονισμό των ΜΣΕ με παροχή οδηγιών από τους κατά τόπους αρμόδιους Επόπτες.

(β) Να διασφαλίσουν ότι το μέλος του ΜΣΕ που προέρχεται από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο τυποποιημένο εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων και έχει εκπαιδευτεί στη χρήση αυτού του εξοπλισμού,

(γ) Να εξετάσουν δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους τη δυνατότητα προσωρινής διάθεσης ορισμένων μονάδων του τυποποιημένου εξοπλισμού ελέγχου που έχουν προμηθευτεί προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίστοιχη εκπαίδευση αστυνομικών οργάνων ώστε να τον χρησιμοποιούν κατά τους καθ’ οδόν αστυνομικούς ελέγχους, έως την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επίσης, από κοινού με τις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Τροχαίας θα πρέπει οι Περιφέρειες να αναδιοργανώσουν το σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων ελέγχων τους, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα μηνιαίως, και να γνωστοποιήσουν άμεσα σημείο επαφής τους υπεύθυνο για τη μηνιαία διαβίβαση στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Μεταφορών.

Μετά τα παραπάνω, αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των κλιμακίων στους αυτοκινητόδρομους, ώστε κάθε Περιφέρεια να συμπληρώσει τον αριθμό ελέγχων που απαιτούνται σχετικά με τον ταχογράφο και τις ώρες εργασίας/ ανάπαυσης των οδηγών.

PreviousNext