Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ήταν τα συμπεράσματα του συνεδρίου με θέμα Solutions VI επικεντρωμένο στα logistics της Βορείου Ελλάδας. Ο κυρίαρχος ρόλος των οδικών μεταφορών, το πρόβλημα των άφορτων επιστροφών, η σημασία της ταχύτητας στις διανομές προϊόντων ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς και οι σύνεδροι κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα:

1. Για να έχει προστιθέμενη αξία το λιμάνι, θα πρέπει να μετατραπεί σε λιμάνι προορισμού και όχι διαμετακομιστικό κέντρο. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία σαφώς μπορεί να παίξει ρόλο τόσο για τα εμπορεύματα που ταξιδεύουν κυρίως από την Άπω Ανατολή προς την Ευρώπη, αλλά και για τα γεωργικά προϊόντα (δημιουργία Agrologistics hub).

2. Πράγματι, η Βόρεια Ελλάδα υστερεί σε υποδομές, όπως είναι οι ψυχώμενοι χώροι, το εξειδικευμένο στε-λεχιακό προσωπικό, κλπ. Όμως δεν αρκούν μόνο οι υποδομές. Ακόμα κι αν δημιουργηθούν, χρειάζεται εξωστρέφεια από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για να φέρουν «ΕΡΓΟ» στην περιοχή.

3. Οι οδικές μεταφορές παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην πρωτογενή μεταφορά και σαφώς στο last mile. Το τραίνο, κυρίως, έχει ρόλο στις συνδυασμένες μεταφορές, λόγω της μη ευελιξίας του. (Στατιστικά δείχνουν ότι και στην Ευρώπη το 75% των μεταφορών είναι οδικές και η συνδυασμένη μεταφορά –τραίνο/ φορτηγό– έχει ποσοστό μόλις 5%-7%). Το θέμα είναι πώς θα γίνουν οι οδικές μεταφορές ανταγωνιστικές. Οι δρόμοι (Εγνατία και όσες ολοκληρωθούν, συμβάλλουν προς τη σωστή κατεύθυνση), όμως ο στόλος των φορτηγών (κυρίως των ΔΑ) είναι απαρχαιωμένος. Το μεγαλύτερο έργο έχει συγκεντρωθεί στους ιδιωτικούς στόλους των φορτηγών. Παράλληλα, οι άδειες φορτηγών έχουν δοθεί σε μεμονωμένους επαγγελματίες, δίχως να δημιουργούνται μεγάλες μεταφορικές εταιρείες.

4. Η Β.Ελλάδα έχει μεγάλη διασπορά σημείων και μικρά drop sizes. Επίσης, οι επιστροφές είναι σημαντικό πρόβλημα κυρίως λόγω της αδυναμίας των μεταφορικών εταιρειών να βρουν έργο κατά την επιστροφή, μειώνοντας τα συνολικά δρομολόγια που κάνουν. Και, βεβαίως, η αστική διανομή τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και σε άλλες πόλεις παρουσιάζει προβλήματα (κυκλοφοριακό, ανύπαρκτοι χώροι στάθμευσης, κλπ). Πολλές εταιρείες (και 3PL) χρησιμοποιούν vans, προσπαθώντας να άρουν τα προβλήματα, όπου είναι δυνατό, και ταυτόχρονα συμπιέζοντας το κόστος λόγω της απασχόλησης οδηγού χωρίς συνοδηγό. Άλλες δοκιμάζουν μοντέλα τύπου “milk run” για συμπίεση του συνολικού μεταφορικού κόστους.

5. Φαίνεται ότι οι εταιρείες αναλόγως των αναγκών τους και των ιδιαιτεροτήτων τους επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα R2M. Υπάρχουν εταιρείες που επιλέγουν direct παράδοση, καθώς και εταιρείες που δημιουργούν μικρότερα ή μεγαλύτερα (περισσότερα ή λιγότερα) hubs για άμεση εξυπηρέτηση της ζήτησης και μείωση του κόστους. Όμως, και η επιλογή των χονδρεμπόρων συνεχίζει να είναι ένα από τα μοντέλα που επιλέγουν οι εταιρείες για πιο απομακρυσμένα σημεία και μικρότερους πελάτες. Διαφαίνεται, ότι στο μέλλον η ταχύτητα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τις εταιρείες σε συνδυασμό με το κόστος.

6. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγάλα αποθηκευτικά κέντρα για να καλύψουν τις ανάγκες. Τα κτίρια είναι παρωχημένα σε μεγάλο βαθμό. Τα ενοίκια δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Είναι αναγκαίο και αρκετές εταιρείες ήδη επενδύουν στην μηχανογράφηση τόσο στο επίπεδο της παραγγελιοληψίας όσο και στα WMS. Οι 3PL εταιρείες δεν παρέχουν ακόμα ολοκληρωμένες υπηρεσίες στη Βόρεια Ελλάδα για να καλύψουν τις ανάγκες, όμως χρειάζεται μια πιο “open book” προσέγγιση, ώστε να αμβλυνθούν οι αποστάσεις μεταξύ παρόχων και εμπορικών εταιρειών.

Εξάλλου, στη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τη δική τους γνώμη και εμπειρία, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα (βλέπε σχετικά γραφήματα) με βάση τα οποία κατεγράφησαν τα συμπεράσματα. Το συνέδριο διοργάνωσε το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning.

Το event ξεχώρισε για την άρτια διοργάνωση, τη μεγάλη συμμετοχή, τις 14 ενδιαφέρουσες ομιλίες που ήταν στοχευμένες στη Β. Ελλάδα και τα 3 discussion panels που απαρτίζονταν από κορυφαίους προσκεκλημένους. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 200 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Bόρεια Ελλάδα, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως τα ελληνικά logistics είναι ισχυρά και αναζητούν λύσεις.