Τροχοί & TIR

«Logistics 4.0» και «Έξυπνη» Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 το Supply Chain Institute, στις εγκαταστάσεις του (Αγ. Κων/νου 40, Εµπ. Κέντρο Αίθριο, Μαρούσι), έχοντας την επιστημονική υπο
Κυριακή 07/04/2019 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 το Supply Chain Institute, στις εγκαταστάσεις του (Αγ. Κων/νου 40, Εµπ. Κέντρο Αίθριο, Μαρούσι), έχοντας την επιστημονική υποστήριξη της Planning.

Το εν λόγω σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ΛΑΕΚ 0,24 και έχει ως αντικείμενο την 4η Βιοµηχανική Επανάσταση, η οποία έρχεται µε τεχνολογικές εξελίξεις όπως η προηγµένη ροµποτική (advanced robotics), η επαυξηµένη πραγµατικότητα (augmented reality), η προσοµοίωση (simulation), το διαδίκτυο των πραγµάτων (Internet of Things), η ανάλυση µεγάλων δεδοµένων (Big Data Analytics), η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και η οριζόντια και κάθετη ενοποίηση των συστηµάτων (vertical & horizontal system integration). Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό τη συνδεσιµότητα των συσκευών, την άµεση διάχυση της πληροφορίας προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας και επιδιόρθωσης των συστημάτων, χωρίς την επέμβαση των ανθρώπων.

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Ορέστης Ευθυμίου και θα απαντηθούν ερωτήματα όπως το πότε κρίνεται απαραίτητο να αυτοµατοποιηθούν οι διαδικασίες logistics, ποια είναι τα βασικά συστήµατα αυτοµατισµών αποθήκης (πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα), αλλά και ποια είναι τα βασικά βήματα για την εκκίνηση της τεχνολογικής αναβάθµισης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, θα διερευνηθεί το αν και κατά πόσο η αυτοµατοποίηση αυξάνει την ανεργία, θα εξεταστεί το πώς μετριέται η απόδοση και πώς γίνεται η αξιολόγηση των εργαζομένων στα κέντρα διανοµής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να αρχίσει να συλλέγει δεδοµένα από τις δραστηριότητές του και να τα αναλύει, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα και αποφάσεις.

Το νέο σεμινάριο του Supply Chain Institute απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους στα τµήµατα logistics και παραγωγής, σε διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας, σε logistics managers, σε διευθυντές αποθήκης, σε υπεύθυνους WMS και γραφείων κίνησης, σε υπεύθυνους βάρδιας / εργοδηγούς και σε επιβλέποντες γραµµών παραγωγής.

PreviousNext