Τροχοί & TIR

Ο «ευφυής» ταχογράφος μπαίνει στα οχήματα

Ο «ευφυής» ψηφιακός ταχογράφος VDO DTCO 4.0 της Continental και ο αισθητήρας KITAS 4.0, έλαβαν πρόσφατα έγκριση τύπου και καθώς οι πρώτοι κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων έχουν ήδη αρχίσει να ε
Σάββατο 13/04/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Έγκριση τύπου έλαβαν πρόσφατα ο «ευφυής» ψηφιακός ταχογράφος VDO DTCO 4.0 της Continental και ο αισθητήρας KITAS 4.0.
Έγκριση τύπου έλαβαν πρόσφατα ο «ευφυής» ψηφιακός ταχογράφος VDO DTCO 4.0 της Continental και ο αισθητήρας KITAS 4.0.

Ο «ευφυής» ψηφιακός ταχογράφος VDO DTCO 4.0 της Continental και ο αισθητήρας KITAS 4.0, έλαβαν πρόσφατα έγκριση τύπου και καθώς οι πρώτοι κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων έχουν ήδη αρχίσει να εγκαθιστούν τον DTCO 4.0, τα πρώτα μοντέλα με τη νέα τεχνολογία θα παραδοθούν σύντομα σε αντιπροσώπους και φορείς εκμετάλλευσης στόλων.

Ακόμη και τα οχήματα που παραδίδονται στους κατασκευαστές πριν από την αρχική καταχώρησή τους, μπορούν πλέον να εξοπλιστούν εργοστασιακά με τη νέα τεχνολογία που καθορίζεται από το νόμο. Υπενθυμίζεται, πως σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ταχογράφων (ΕΕ) 165/2014, όλα τα καινούργια φορτηγά για την ταξινόμησή τους πρέπει να διαθέτουν έναν ευφυή ψηφιακό ταχογράφο από τις 15 Ιουνίου 2019, συσκευή που περιλαμβάνει και το νέο αισθητήρα KITAS 4.0.

Τα οφέλη από την τοποθέτηση του DTCO 4.0, ξεπερνούν κατά πολύ την απλή σύνδεση με ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης και την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων κατά την διάρκεια των οδικών ελέγχων. Επιπλέον, ο «έξυπνος» ταχογράφος γίνεται μια ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη πηγή δεδομένων για όλες τις εφαρμογές τηλεματικής.

Επιπροσθέτως, στο μέλλον πολλές ακόμα εργασίες θα είναι δυνατές όταν τα δεδομένα από τον ταχογράφο θα μεταβιβάζονται σε άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα, οι ενδείξεις που καθοδηγούν τους οδηγούς στο πλησιέστερο φτηνό πρατήριο καυσίμων. Σημειώνεται, πως οι ενημερώσεις για την αρχειοθέτηση των δεδομένων του οδηγού, για τις διάφορες εφαρμογές VDO και για τις συσκευές μεταφόρτωσης είναι ήδη διαθέσιμες ή θα είναι διαθέσιμες εγκαίρως πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της ΕΕ.

PreviousNext