Οι καμπίνες με αεροδυναμική εμφάνιση και στρογγυλεμένες επιφάνειες θα αντικαταστήσουν την κλασική ορθογώνια μορφή των σημερινών τρακτόρων και φορτηγών.

Το παραπάνω θα ισχύσει σύμφωνα με μια νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε. και αποσκοπεί στη μείωση της αντίστασης του αέρα για εξοικονόμηση κατανάλωσης με ταυτόχρονη μείωση των ρύπων και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ενδιαφέρον στοιχείο της νομοθεσίας αποτελεί η δυνατότητα που δίδεται στους κατασκευαστές να αυξήσουν το μήκος της καμπίνας οδήγησης, προκειμένου να περιλάβουν επιπλέον συστήματα περιμετρικής θέασης του χώρου με κάμερες για τη μείωση των ατυχημάτων σε βάρος των πεζών και των ποδηλατών και για τη βελτίωση των συστημάτων πρόσκρουσης, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας. Ταυτόχρονα, όμως, εκτιμάται ότι οι νέες αεροδυναμικές καμπίνες θα είναι εξίσου άνετες με τις σημερινές.

Αυτό, ωστόσο, που έχει σημασία είναι η επισήμανση ότι δύναται να αυξηθεί το μήκος της καμπίνας χωρίς να μειωθεί ο χώρος φόρτωσης, στοιχείο που σηματοδοτεί την αύξηση του συνολικού μήκους των φορτηγών και των συνδυασμών, όπως συμβαίνει σήμερα με την προσθήκη αεροτομών, πτερυγίων και άλλων εξαρτημάτων μείωσης της αντίστασης του αέρα. Η νέα νομοθεσία θα ισχύσει από την 1η Σεπτέμβρη του 2020.