Τροχοί & TIR

Έρευνα DHL: Τα logistics σε έναν κόσμο που αλλάζει

Περισσότερες από 200 εταιρείες από την Ευρώπη, τη Β. και Ν. Αμερική, αλλά και την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, συμμετείχαν στη νέα παγκόσμια έρευνα της DHL Supply Chain, που τιτλοφορείται «T
Πέμπτη 11/07/2019 - 02:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Περισσότερες από 200 εταιρείες από την Ευρώπη, τη Β. και Ν. Αμερική, αλλά και την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, συμμετείχαν στη νέα παγκόσμια έρευνα της DHL Supply Chain, που τιτλοφορείται «The Logistics Transport Evolution: The Road Ahead». Στόχος της έρευνας ήταν να αναδείξει τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις μεταφορές -κυρίως στον τομέα των οδικών μεταφορών- οι οποίες υποκινούνται από τις σύγχρονες τάσεις όπως η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση των αγορών, οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων και η ψηφιοποίηση.

Αναλυτικότερα, η μεγάλη πλειοψηφία (71%) των συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί πως οι οδικές μεταφορές παίζουν στρατηγικό ρόλο στη λειτουργία της επιχείρησής τους, καθώς αν η διαχείρισή τους γίνει σωστά θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μάλιστα, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί πως το να ξοδεύει χρόνο και πόρους για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών, θα βοηθήσει άμεσα τις εταιρικές πωλήσεις. Επιπλέον, το 83% των εταιρειών είναι πρόθυμο να πληρώσει παραπάνω χρήματα προκειμένου να λαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες, με αυτές που βρίσκονται στις «ώριμες» αγορές όπως η Ευρώπη, να δείχνουν μια αυξανόμενη προθυμία να πληρώσουν για ορισμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αλλά και για να έχουν περισσότερες επιλογές στη μεταφορική διαδικασία. Από την άλλη, οι εταιρείες που βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες αγορές θέλουν να βλέπουν άμεσα τη μετρήσιμη ανταπόδοση στις επενδύσεις τους, ώστε να κρίνουν αν η κάθε κίνησή τους «αξίζει τα λεφτά της». Σε μια ώριμη αγορά, η προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των δικτύων μεταφοράς, ενώ σε μια αναπτυσσόμενη ή αναδυόμενη αγορά, η αξία θα μπορούσε απλώς να σημαίνει αξιόπιστη, έγκαιρη και άψογη παράδοση.

Ο γεωγραφικός παράγοντας και οι 3PL εταιρείες

Οι πελάτες - φορτωτές ανάλογα με το πού βρίσκονται, έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις - προσδοκίες από τους μεταφορείς και τις εταιρείες 3PL (third-party logistics) με τις οποίες συνεργάζονται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 55% των πελατών – φορτωτών πιστεύει ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για να εκμεταλλευθεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τις οδικές μεταφορές. Ωστόσο, οι αριθμοί αλλάζουν όταν εξετάζονται σε περιφερειακή βάση. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική, μόνο το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι διαθέτει τα εν λόγω εργαλεία, ενώ στη Λατινική Αμερική το σχετικό ποσοστό εκτοξεύεται στο 76%. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πελάτες επιλέγουν με ποιες εταιρείες 3PL θα συνεργαστούν, το Νο 1 «προσόν» που πρέπει να έχουν αυτές σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, είναι η ικανότητά τους να διαχειρίζονται πολλαπλές μεταφορικές λύσεις και να ικανοποιούν όλες τις μεταφορικές ανάγκες των πελατών - φορτωτών. Ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων, ήταν επίσης η δυνατότητα των 3PL εταιρειών να υιοθετούν λύσεις οδικών μεταφορών από όλο τον κόσμο, γεγονός που καταδεικνύει πως η πολυπλοκότητα των οδικών μεταφορών –και η ικανότητα διαχείρισής της– αποτελεί πλέον μια μεγάλη ανάγκη της αγοράς.

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου

Στο μεταξύ, το 65% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα της DHL θεωρεί πως η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου θα έχει μεγάλη επίδραση στη μελλοντική στρατηγική τους στο ζήτημα των οδικών μεταφορών, με το 29% των ερωτηθέντων να αξιολογεί το e-commerce ως το Νο 1 παράγοντα που καθορίζει τη στρατηγική τους στις μεταφορές.

Για μία ακόμα φορά, οι απαντήσεις ποικίλουν από τη μία περιοχή στην άλλη. Για παράδειγμα, κατά τη σύγκριση των επιπτώσεων του e-commerce στα επόμενα 1-2 χρόνια έναντι 3-5 ετών, οι ερωτηθέντες στις ΗΠΑ αναμένουν να μειωθεί ελαφρά, από 63% σε 60%, ενώ στις άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση από το 65% στο 69%.

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με το 61% των απαντήσεων για την επιτυχία του επιχειρηματικού μοντέλου του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι και η αστικοποίηση, ένα φαινόμενο που προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και δυσχεραίνει τις παραδόσεις εντός των σύγχρονων αστικών κέντρων. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και οι περιορισμοί κίνησης στις πόλεις για τα ρυπογόνα οχήματα. Μάλιστα, το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική αναφορά του ανθρακικού αποτυπώματος (και η απαίτηση για τον περιορισμό του), έχει μεγάλη επίδραση στη λήψη αποφάσεων για το μεταφορικό τους έργο.

Αξίζει να σημειωθεί κλείνοντας, πως το 65% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις τους για τις οδικές μεταφορές, ένα ποσοστό που παραμένει σχετικά αμετάβλητο σε ορίζοντα 3-5 ετών, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχή εστίαση σε αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ως εργαλείο υποστήριξης και διευκόλυνσης για «ευφυέστερες» μεταφορές. Ωστόσο, μόνο το 23% δήλωσε ότι έχει ενσωματώσει πλήρως τις τεχνολογίες αυτές στην επιχείρησή τους.

Πηγή: DHL Supply Chain

PreviousNext