Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Αειφόρος ενέργεια και συσκευασία

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης της αειφόρου ενέργειας από την ψυχρή και την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικότερα και η κατακόρυφα αυξανόμενη σημασία της συσκευασίας είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου επιχειρηματικού – επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνει η

Kοπή πίτας της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Το ετήσιο γεύμα και η κοπή της πίτας της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Μαρτίου στο Gazoo Events, με τη συμμετοχή στελεχών των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών, φορέων του κλάδου των Logistics, καθώς κα

Η Έρευνα για τα Ψυχόμενα Logistics

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, παρουσίασε τα αποτελέσματα της «2ης Πανελλήνιας Έρευνας για τα Ψυχόμενα Logistics», με Τίτλο “The Geography of Greece Value Chain”, στις 11 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της FROZEN FOOD.
Η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics διαθέτει επιχειρηματικό σχέδιο, ορόσημα υλοποίησης του οράματος και δυνατότητες επίτευξης των στόχων του κλάδου.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός (cluster) για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα

"Ο κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη και την οικονομική πορεία της χώρας μας. Εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του ΑΕΠ και ο Κλάδος της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας αντιπροσωπεύει το 2,6% του ΑΕΠ.