Νέο κεφάλαιο για τις αστικές μετακινήσεις ανοίγει η απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού της προηγούμενης κυβέρνησης.

Με αυτήν καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Οι (ενσύρματοι) σταθμοί φόρτισης κατηγοριοποιούνται βάσει τριών κύριων χαρακτηριστικών:

  • Του επιπέδου φόρτισης (charging level), που αναφέρεται στο επίπεδο ισχύος του σταθμού φόρτισης ή του ρευματοδότη (charging outlet).

  • Της μεθόδου φόρτισης (charging mode), που αναφέρεται στον τρόπο διασύνδεσης του ηλεκτρικού οχήματος με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και επικοινωνίας μεταξύ οχήματος και σημείου επαναφόρτισης.

  • Του τύπου του σταθμού φόρτισης ή του ρευματολήπτη του οχήματος (type of a charging station or vehicle inlet), που περιγράφει το βύσμα (plug) και τον συνδετήρα (connector) που χρησιμοποιείται. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει πιστοποίηση CE και οι προϋποθέσεις σύνδεσής τους με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) να διέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ηλεκτροδοτήσεων.

Η ενημέρωση των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης και πραγματοποιείται μέσω «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Για το σκοπό αυτό, στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης καταγράφονται και συλλέγονται προς κοινοποίηση στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, κατ’ ελάχιστον τα εξής δεδομένα:

  • η γεωγραφική θέση (διεύθυνση, συντεταγμένες),

  • η διαθεσιμότητα (σε τρέχον χρόνο),

  • ο τύπος και αριθμός συνδέσμων και βυσμάτων,

  • η μέθοδος φόρτισης και η εγκατεστημένη ισχύς,

  • το ωράριο λειτουργίας,

  • ο τρόπος πληρωμής και χρέωσης,

  • τα στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχους Αυγούστου (376) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.