Ένα σημαντικό ορόσημο παραγωγής επιτεύχθηκε από την IVECO BUS, με την κατασκευή μέσα σε μία περίπου δεκαετία, του υπ’ αριθμόν 40.000 Crossway.

Πρόκειται για ένα Crossway LE Line 14,5 μέτρων με κινητήρα Cursor 9, το οποίο θα λειτουργήσει στην Πράγα και αποτελεί μέρος της παραγγελίας 15 λεωφορείων από την εταιρεία διαχείρισης δημόσιων μεταφορών, ARRIVA Τσεχίας. Αξίζει να τονιστεί πως το εν λόγω λεωφορείο της IVECO BUS παρήχθη στο εργοστάσιο που βρίσκεται στο Vysoké Myto, 180 χλμ. ανατολικά της Πράγας.

Πρόκειται για μία μονάδα που κατασκευάζει λεωφορεία και πούλμαν για περισσότερο από 120 χρόνια. Σήμερα απασχολεί περί τους 3.800 εργαζομένους και έχει περίπου 1.700 εξωτερικούς συνεργάτες, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Τσεχίας. Η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου υπερβαίνει τα 4.000 λεωφορεία.