Ένα μείγμα 60% τεχνολογίας και 40% ανθρώπινης τεχνογνωσίας απαιτείται για τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλοντος.

Το παραπάνω είναι το βασικό πόρισμα της έρευνας «Tech + Humanity», που πραγματοποίησε η 3PL εταιρεία (third-party logistics) Coyote Logistics, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου UPS. Η εν λόγω έρευνα καταγράφει τις αντιλήψεις των φορτωτών και των μεταφορέων σχετικά με την εξέλιξη προς έναν πιο ψηφιακό κόσμο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρογνωμοσύνη αλληλοσυμπληρώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για να καταστεί καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι φορτωτές και οι μεταφορείς μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, η έρευνα Tech + Humanity ανέλυσε ποιες από τις 13 συνήθεις λειτουργίες (διάγραμμα) είναι οι καλύτερα προσαρμοσμένες στον άνθρωπο, ποιες μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την τεχνολογία και πού απαιτείται ο συνδυασμός ανθρώπων και μηχανών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η ανθρώπινη τεχνογνωσία είναι αναντικατάστατη σε εργασίες που απαιτούν δημιουργικότητα, δυνατότητα λήψης αποφάσεων και στρατηγικό τρόπο σκέψης, όπως είναι η επικοινωνία με τους πελάτες και η επίλυση προβλημάτων αποστολής και παράδοσης. Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, αυτή βάσει των απαντήσεων είναι περισσότερο χρήσιμη στην ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στη διαχείριση των αποθεμάτων και στις κρατήσεις.

Διαβάστε περισσότερα για την έρευνα στο τεύχος Νοεμβρίου (379) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.