Έως και 20% εξοικονόμηση καυσίμων, αυξημένη ιπποδύναμη και ροπή, όπως και διευρυμένη αυτονομία κατά 10%, υπόσχεται το σύστημα αερίου ψεκασμού DieselGas Australia, το οποίο αντιπροσωπεύει στη χώρα μας η εταιρεία D-Gaz από τις Σέρρες, που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγραεριοκίνησης και συγκεκριμένα στο diesel-blending.

Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα εγγυάται την παράταση ζωής του κινητήρα, καθώς υπάρχουν λιγότερες επικαθήσεις στον χώρο καύσης, με αποτέλεσμα το λάδι του κινητήρα να παραμένει καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ακόμα, προστατεύει και το περιβάλλον, αφού μειώνει τις εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι το σύστημα της Diesel Gas Australia είναι μεταβλητού και όχι σταθερού ψεκασμού, οπότε εξασφαλίζεται ότι η αναλογία του υγραερίου ως προς το πετρέλαιο θα είναι πάντα αυτή που απαιτείται κάθε στιγμή από το όχημα και είναι ανάλογη με τις στροφές και το φορτίο του κινητήρα. Υπενθυμίζεται, πως όταν σε ένα όχημα τοποθετηθεί σύστημα Dual Fuel, τότε αυτό λειτουργεί με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων, σε μια αναλογία 80% Diesel και 20% LPG AutoGas.

Σημειώνεται, πως ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος, αλλά και όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του συστήματος, είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από την κεντρική υπηρεσία συστημάτων υγραεριοκίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΑΕGPL, και έχουν περάσει επιτυχώς όλες τις σχετικές δοκιμές και ελέγχους. Φέρουν όλα πιστοποίηση κατά R67, καθώς και τη νεότερη R10 πιστοποίηση που εγγυάται την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική προστασία των συστημάτων του οχήματος, ώστε να γίνεται επιτυχής διακρίβωση και πιστοποίηση από τα ΚΤΕΟ της Ελλάδας.