Την εισαγωγή της τεχνολογίας αυτόματης διαχείρισης φορτηγών (Automated Handling Truck - ATH) στα μηχανήματα οριζόντιας μεταφοράς κοντέινερ «AutoStrad» ανακοίνωσε η εταιρεία Kalmar, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου Cargotec.

Σημειώνεται πως το εν λόγω χαρακτηριστικό είναι ήδη διαθέσιμο στους γερανούς ναυπηγείων της εταιρείας και πλέον περνάει και στα Kalmar AutoStrad. Ειδικότερα, η τεχνολογία ATH επιτρέπει την πλήρως αυτόνομη ροή εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ των γερανών και των φορτηγών, μέσω της αυτοματοποίησης του τελευταίου σταδίου των χερσαίων εργασιών, την τελική τοποθέτηση των εμπορευματοκιβωτίων στα φορτηγά.

Πιο αναλυτικά, η τεχνολογία ATH αυτοματοποιεί την τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων από αυτόνομα straddle carriers σε φορτηγά, κάτι που λαμβάνει χώρα στις ζώνες του τερματικού σταθμού όπου εναλλάσσονται τα φορτηγά. Για τη μέτρηση του κατάστασης και της θέσης των φορτηγών, αλλά και για την καταγραφή της θέσης των διαθέσιμων κοντέινερ, χρησιμοποιείται ένα σύστημα καταμέτρησης φορτηγών (Truck Lane Measurement System - TLMS). Επιπλέον, μια σειρά καμερών αναλαμβάνει την ακριβή τοποθέτηση, προκειμένου να φορτωθούν σωστά τα κοντέινερ στα φορτηγά. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα ATH βελτιώνει την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των τερματικών εργασιών, εξαλείφοντας την ανάγκη για ύπαρξη προσωπικού στις ζώνες εναλλαγής φορτηγών.