Για τη βελτίωση της αεροδυναμικής και την κίνησή τους με εναλλακτικά καύσιμα.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις διαστάσεις και τα βάρη των φορτηγών, αλλά και στον σχεδιασμό τους με τη δημοσίευση όλων των σχετικών διατάξεων στην εφημερίδα της Ε.Ε. που δίνουν τη δυνατότητα στα οχήματα να αυξήσουν το μήκος τους λόγω προσθήκης αεροδυναμικών εξαρτημάτων και το βάρος τους λόγω τοποθέτησης μηχανικών συνόλων για την κίνησή τους με εναλλακτικά καύσιμα, όπως είχε γράψει το Τ.Τ. από το τεύχος Σεπτεμβρίου του 2017 και πρόσφατα στο τεύχος Ιουνίου του 2019.

Μήκος - Πλάτος λόγω αεροδυναμικών διατάξεων

Η τοποθέτηση αεροδυναμικών διατάξεων, όπως είναι τα κάθετα πτερύγια (flaps) ή τα σπόιλερ κατά το πλάτος στην οροφή του ρυμουλκούμενου, μπορεί να εξέχουν μέχρι και κατά 500 mm προς τα πίσω, δηλαδή κατά το μήκος του οχήματος. Δύναται, επίσης, να εξέχουν μέχρι 25 mm από κάθε πλευρά του οχήματος, δηλαδή να αυξάνουν το πλάτος του κατά 50 mm συνολικά, όταν τα πτερύγια είναι ανεπτυγμένα, δηλαδή σε χρήση, καθώς κινείται το όχημα. Σε καμιά περίπτωση οι επιπλέον αυτές διαστάσεις δεν αυξάνουν το ωφέλιμο μήκος ή πλάτος του οχήματος.

Ακόμη, όμως, η προσθήκη των αεροδυναμικών δεν μπορεί να αυξήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος του οχήματος πέρα των 200 mm. Αυτό σημαίνει πως, αν ένα όχημα έχει το μέγιστο μήκος των 12 μέτρων, τότε με τις αεροδυναμικές διατάξεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 12,20 μέτρα. Για να κάνει χρήση πτερυγίων π.χ. 500 mm, θα πρέπει το συνολικό μήκος του οχήματος να είναι κοντύτερο ώστε να μην ξεπερνά τα 12,20 μ. Ορίζεται, μάλιστα, πως το συνολικό μήκος του οχήματος λαμβάνεται υπόψη μετρούμενο σε ύψος τουλάχιστον 1050 mm, ώστε να μην επηρεάζεται η δυνατότητα χρήσης του οχήματος για συνδυασμένες μεταφορές.

Μια ακόμη διάταξη αναφέρει πως, αν είναι δυνατή η χρήση πτερυγίων μεγαλύτερων των 500 mm (π.χ. αν το μήκος του οχήματος είναι κοντύτερο), τότε αυτά τα πτερύγια ή τα σπόιλερ (αεροδυναμικές διατάξεις) πρέπει να έχουν ξεχωριστή έγκριση τύπου.

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα μήκη και βάρη των φορτηγών, στο Τεύχος Δεκεμβρίου 2019 (380) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.