Ο κλάδος των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από μεγάλες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των προϊόντων αυτών είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση ή και αύξηση των πωλήσεων καθώς πρόκειται για προϊόντα υψηλής αξίας όπου κάθε λάθος επιλογή κοστίζει.

Ειδικότερα σημεία του Supply Chain που χαρακτηρίζουν τον χώρο:

 1. Κοστοβόρα υπερ-αποθέματα ή χαμένες πωλήσεις λόγω out of stock

 2. Γρήγορη απαξίωση αποθεμάτων

 3. Ανάγκη λήψης μέτρων υψηλής προστασίας / security τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη διανομή για την αποφυγή κλοπών

 4. Υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο serial number ακόμη και εντός των κέντρων διανομής

 5. Υψηλές ανάγκες kitting και συσκευασίας / ανασυσκευασίας

 6. Τεμαχιακό picking και micro-picking υψηλών απαιτήσεων

 7. Εκτεταμένες επιστροφές εμπορευσίμων (επισκευές, αλλαγές κ.λπ.)

 8. Ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Reverse Logistics ειδικά όταν τα προϊόντα θεωρούνται πάγιος εξοπλισμός

 9. Πολύπλοκα συστήματα διανομής (last mile) λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου και των omni channels

 10. Αυξημένα ασφάλιστρα

 11. Ανάγκη εκπόνησης Contingency Plan

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Φεβρουαρίου (382) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.