Logistics προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και αξίας

Τετ, 12/02/2020 - 08:00
Τα υπερ-αποθέματα, όπως και οι χαμένες πωλήσεις λόγω out of stock, αυξάνουν το κόστος.

Ο κλάδος των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από μεγάλες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των προϊόντων αυτών είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση ή και αύξηση των πωλήσεων καθώς πρόκειται για προϊόντα υψηλής αξίας όπου κάθε λάθος επιλογή κοστίζει.

Ειδικότερα σημεία του Supply Chain που χαρακτηρίζουν τον χώρο:

 1. Κοστοβόρα υπερ-αποθέματα ή χαμένες πωλήσεις λόγω out of stock

 2. Γρήγορη απαξίωση αποθεμάτων

 3. Ανάγκη λήψης μέτρων υψηλής προστασίας / security τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη διανομή για την αποφυγή κλοπών

 4. Υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο serial number ακόμη και εντός των κέντρων διανομής

 5. Υψηλές ανάγκες kitting και συσκευασίας / ανασυσκευασίας

 6. Τεμαχιακό picking και micro-picking υψηλών απαιτήσεων

 7. Εκτεταμένες επιστροφές εμπορευσίμων (επισκευές, αλλαγές κ.λπ.)

 8. Ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Reverse Logistics ειδικά όταν τα προϊόντα θεωρούνται πάγιος εξοπλισμός

 9. Πολύπλοκα συστήματα διανομής (last mile) λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου και των omni channels

 10. Αυξημένα ασφάλιστρα

 11. Ανάγκη εκπόνησης Contingency Plan

   12. Ειδικά καταρτισμένο, έμπειρο και έμπιστο Ανθρώπινο Δυναμικό

Όλα τα παραπάνω -και πολλά ακόμησυνθέτουν ένα σύστημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας με αυξημένο ρίσκο, κόστος και απαιτήσεις που καθιστούν επιτακτική την εξειδίκευση και τη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο είτε αυτή αποτελεί υπηρεσία από εξειδικευμένο 3rd Party Logistics Provider είτε παραμένει in-house, με ιδιαίτερη έμφαση σε:

 • Εφαρμογή εξελιγμένων μεθοδολογιν και συστημάτων demand forecasting και αναπλήρωσης αποθεμάτων
 • Γρήγορο γύρισμα αποθεμάτων στα κέντρα διανομής
 • Υιοθέτηση ειδικών προτύπων ποιότητας όπως π.χ. TAPA (Transported Asset Protection Association).
 • Σύγχρονη πληροφοριακή οργάνωση σε επίπεδο WMS και TMS
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες Logistics υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως kitting & de-kitting, packing, ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος κ.λπ.
 • Επιλογή αυτόματων ή ημι-αυτόματων συστημάτων micro-picking
 • Εξελιγμένα μοντέλα αστικών διανομών / City Logistics για την κάλυψη πολλαπλών κριτηρίων πέραν του κόστους και του customer service level, όπως αυξημένα μέτρα ασφαλείας και περιορισμός του ρίσκου.
 • Οργάνωση των Reverse Logistics με την ίδια λεπτομέρεια και προσοχή όπως και τα Outbound Logistics.
 • Συνεχή εκπαίδευση και δημιουργία ομάδων εργαζομένων για εξειδικευμένες εργασίες (αποθήκη, call center, τεχνική υποστήριξη κ.ά.)

Τόσο οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται και πωλούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας B2B ή B2C όσο και οι αντίστοιχοι 3PLs και μεταφορικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες, καλούνται από τη μία μεν να διαθέσουν και να επενδύσουν τα αναγκαία κεφάλαια ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και λειτουργία της εξειδικευμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και από την άλλη να συγκρατήσουν το κόστος Logistics σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η εξίσωση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, σχετίζεται άμεσα με την κουλτούρα και τις επιδιώξεις κάθε εταιρείας και καταλήγει σε ένα διαρκές εκκρεμές μεταξύ συνολικού κόστους και ανάληψης ρίσκου.

Συντάκτης: Μαριλένα Αργυρού, Managing Director Operations Center

72,6% αύξηση των κρουσμάτων κλοπών προϊόντων μόλις σε έναν χρόνο στην περιοχή ΕΜΕΑ.

5-7 φορές μεγαλύτερο από την αξία των ίδιων των εμπορευμάτων, αποδεικνύεται το κόστος κλοπής / απώλειας.

Στην Ε.Ε. καταγράφηκε κόστος κλοπών συνολικού ύψους 8,2 δισ. ευρώ μόνο μέσα σε έναν χρόνο.

Το 60% των κλοπών γίνονται κατά τη μεταφορά και τη διανομή.

Πηγή: Minimizing risk in the global supply chain, TAPA

Μαριλένα Αργυρού, Managing Director Operations Center