Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις που στοχεύουν στην ανανέωση των στόλων φορτηγών και λεωφορείων, στην απελευθέρωση των ρυμουλκούμενων κ.α.

Επιγραμματικά, επαναλαμβάνουμε τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται για τα φορτηγά:

  1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών, όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους. Επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξαρτήτων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς.

  2. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων.

  3. Επίσης, διευκολύνεται η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας με νέους όρους, όπως οι ετήσιοι λογαριασμοί της μεταφορικής επιχείρησης ή ακόμα και με ασφαλιστική κάλυψη.

Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στο τεύχος Φεβρουαρίου (382) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.