Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, 448.766 TEUs διακινήθηκαν από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Θεσσαλονίκης, μία επίδοση βελτιωμένη κατά 6% σε σχέση με το 2018.

Επιπλέον, από το Συμβατικό Λιμάνι διακινήθηκαν 4.470.881 τόνοι γενικού και χύδην φορτίου, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 19%, πάντα συγκριτικά με το 2018, μια χρονιά που υπενθυμίζεται πως επίσης είχε ιδιαίτερα θετικό πρόσημο.

«Η υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης της επέκτασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, θα παράσχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας και θα καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ουσιαστικό μεταφορικό κέντρο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΘ Α.Ε.

Στο μεταξύ, νέος γενικός διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Θεσσαλονίκης, ορίστηκε πρόσφατα ο κ. Antonino Spezzano του Giacomo-Giuseppe.