Καθορίστηκαν με πρόσφατη υπ. απόφαση οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρώτης ταξινόμησης, μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Να διευκρινίσουμε, πρώτα, ότι «Όχημα ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού» είναι αυτό που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό. Στον κατάλογο των οχημάτων Ειδικής Χρήσης περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες και είδη οχημάτων, αρκετά από τα οποία έχουν συνήθη χρήση και τα συναντούμε συχνά στον δρόμο ή στο εργοτάξιο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για την πρώτη ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού ορίζονται τα εξής:

  1. Η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού διενεργείται με την προϋπόθεση, ότι έχει προηγηθεί η έκδοση από την ΔΤΟ (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων) του σχετικού δελτίου κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Έγκρισης τύπου ή εθνικής έγκρισης (μεμονωμένου οχήματος ή μικρής σειράς) μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις, όπως προβλέπονται από τη με αριθμ. 5299/406/2012 (Β΄2840) υπουργική απόφαση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού των κατηγοριών Μ, Ν, και Ο (λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα), που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.

  2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διάταξης η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης -ειδικού σκοπού, που ανήκουν σε Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Ιατρικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διενεργείται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών για το βασικό όχημα.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Φεβρουαρίου (382) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.