Καθορίστηκε στα 110.000 χιλιόλιτρα η ποσότητα του βιοντίζελ που προορίζεται για την ανάμειξή του με το ντίζελ κίνησης για το έτος 2021.

Η ανάμειξη του βιοντίζελ παραμένει στο 7%, όπως και στα προηγούμενα χρόνια και έχει να κάνει με τη συνολική μείωση του μέσου όρου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Όλες οι παραγόμενες ποσότητες βιοντίζελ κατευθύνονται στα δυο διυλιστήρια των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και MOTOR OIL. Στα διυλιστήρια αυτά γίνεται η ανάμειξη και από αυτά κατόπιν γίνεται η διανομή στους εμπόρους πετρελαιοειδών και στα πρατήριά τους.

Οι εταιρείες που παράγουν βιοντίζελ είναι 21, με μονάδες παραγωγής σε διάφορα σημεία της χώρας, ενώ 5 από αυτές εισάγουν βιοντίζελ από Βουλγαρία. Ειδικότερα, οι παραγωγοί βιοντίζελ είναι οι:

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ με μονάδα παραγωγής στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, BIOENERGIA με μονάδα παραγωγής στο ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Χαλκιδικής, MIL OIL HELLAS A.E. με μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα Σερρών, ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε. με μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, NEWENERGY S.A. με μονάδα παραγωγής στο Παραλίμνιο Σερρών, ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. με μονάδα παραγωγής στο Κιλκίς, ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Αχαΐας, SPA RENEWABLES A.E. με μονάδα παραγωγής στα Ίσθμια Κορινθίας, ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ με μονάδα παραγωγής στο Δήμο Κομοτηνής Ροδόπης, ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με μονάδα παραγωγής στο Κουτσό Δήμου Αβδήρων Ξάνθης, AGROINVEST S.A. με μονάδα παραγωγής στο Αχλάδι Φθιώτιδας, AKFA Α.Β.Ε.Ε. με μονάδα παραγωγής στο Δήμο Χαλκιδέων Ευβοίας, GRINCO A.B.E.E. με μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, VERD με μονάδα παραγωγής στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας, ΜΑΝΟΣ Α.Ε. με μονάδα παραγωγής στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας και GF ENERGY A.B.E.E. με μονάδα παραγωγής στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.

Επίσης, 5 εταιρείες πραγματοποιούν εισαγωγές βιοντίζελ από Βουλγαρία και είναι οι:

AVIN: Εισαγωγή από: α) NOVAOL, Ραβέννα Ιταλίας β) HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: Εισαγωγή από: α) NOVAOL, Ραβέννα Ιταλίας β) HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία, ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.: Εισαγωγή από HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία, ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.: Εισαγωγή από HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία και ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.: Εισαγωγή από HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία.

Τα ενεργειακά φυτά παραγωγής βιοντίζελ

Αν και παγκοσμίως χρησιμοποιούνται δεκάδες διαφορετικά φυτά για την παραγωγή βιοκαυσίμων, στην Ελλάδα οι παραπάνω αναφερόμενοι παραγωγοί χρησιμοποιούν τρία μόνο φυτά, αυτά που στον σπόρο τους υπάρχει σχετικά μεγάλο ποσοστό ελαίου και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμα σε ποσότητες ικανές να καλύψουν τη ζήτηση.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες παραγωγοί βιοντίζελ χρησιμοποιούν τον ηλίανθο, την ελαιοκράμβη και τη σόγια.

1

Κάθε φυτό έχει τη δική του ενεργειακή απόδοση και αυτός είναι ακόμη ένας συντελεστής διαμόρφωσης της τιμής του.

Τα παραπάνω τρία είδη φυτών καλλιεργούνται σε τεράστιες ποσότητες στις λεγόμενες «ενεργειακές καλλιέργειες» που καταλαμβάνουν δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα στην Ευρώπη, ενώ ανάλογες καλλιέργειες έχουμε και στην Ελλάδα.

Στην Ευρώπη καλλιεργούνται, επίσης, τα τεύτλα και η αγριαγκινάρα, ενώ στις χώρες της Αφρικής και της Ν. Αμερικής γίνεται εκμετάλλευση τόσο των καλλιεργειών όσο και διάφορων άλλων ενεργειακών φυτών που φύονται στα δάση και σε υγρότοπους, όπως είναι τα καλάμια. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος πλούτος στις περιοχές αυτές είναι η βιομάζα που βρίσκεται στο έδαφος των δασών ή δημιουργείται κατά τη συγκομιδή άλλων φυτών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα βιοκαύσιμα μπορεί να έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, ώστε να χρησιμοποιούνται και αυτούσια (χωρίς ανάμειξη) ως καύσιμο κίνησης.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα βιοκαύσιμα γενικά παράγουν ένα τεράστιο μεταφορικό έργο λόγω των πολλών σταδίων που μεσολαβούν από το χωράφι μέχρι τον παραγωγό βιοντίζελ, από αυτόν στα διυλιστήρια κ.ο.κ. και είναι πολλά τα φορτηγά ΦΔΧ και ΦΙΧ που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω μεταφορές.