Στη γενικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των ρύπων, η IRU (Διεθνής Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών) επανέρχεται, προτείνοντας την αύξηση της κυκλοφορίας των οδικών συρμών μέχρι 25 μέτρων στη βάση ότι δύο 25μετροι συρμοί μεταφέρουν τον όγκο εμπορευμάτων τριών συμβατικών συρμών μέχρι 16,5 ή μέχρι 18 μέτρων.

Τους 25μετρους συρμούς, η IRU τους αποκαλεί ECO-Trucks και εκτιμά ότι η καθιέρωσή τους θα επιφέρει δραστική μείωση του CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) καθώς και μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου κατά 35% ανά τονοχιλιόμετρο, όπως ανέφερε ο Γ. Γ. της IRU, Umberto de Pretto.

Για να επιτευχθεί, όμως, η διάδοση των ECO-Trucks η IRU καλεί τις χώρες να εναρμονίσουν τις νομοθεσίες τους, ώστε ένας 25μετρος συρμός να μπορεί να εκτελεί διεθνείς μεταφορές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος

Για το θέμα των 25μετρων συρμών, το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR έχει αναφερθεί σε έκταση ερευνώντας το όλο θέμα στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος για τα ρυμουλκούμενα (τεύχη 386 387, Ιούνιος – Ιούλιος 2020).

Το γεγονός ότι δύο 25μετροι συρμοί αντικαθιστούν 3 συμβατικούς συρμούς σημαίνει ότι μια στις τρεις θέσεις εργασίας χάνονται από τον χώρο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τρία δρομολόγια γίνονται δύο, μειώνοντας αντίστοιχα τη χρήση των τρακτόρων ή των μονών συρόμενων φορτηγών.

Επιπλέον, το διασυνοριακό άνοιγμα των αυτοκινητόδρομων στους 25μετρους συρμούς θα δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού σε βάρος των χωρών που δεν είναι έτοιμες να προβούν στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας LHV (Long Heavy Vehicles), δηλαδή 25μετρων συρμών.

Φυσικά, οι κυβερνήσεις είναι έτοιμες να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο που θα επιφέρει μείωση του CO2,  και καλά θα κάνουν, όμως, οι ασχολούμενοι με τις μεταφορές και το transport industry γενικότερα, θα πρέπει να γνωρίζουν και την άλλη όψη του νομίσματος.