Εξετάσεις για άδεια οδήγησης ταξί

Δευ, 01/11/2021 - 16:51

Από την Περιφέρεια Σερρών ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ).

Συγκεκριμένα, ορίστηκαν οι ημερομηνίες γραπτών θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ταξί) αυτ/των για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο όπως παρακάτω:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και επικοινωνιών της Π.Ε. Σερρών.

Οι εξεταζόμενοι συμμετέχουν στις εξετάσεις υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει 14 ήμερες από την ημερομηνία εμβολιασμού τους ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 το οποίο ισχύει για έξι μήνες ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ ωρών από την ημερομηνία της εξέτασης.

Ανάλογες εξετάσεις θα διεξαχθούν και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Τα Τμήματα αδειών οδήγησης είναι αρμόδια για την παροχή σχετικών πληροφοριών.

Υπενθυμίζουμε ότι η οδήγηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα που κατέχουν ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της Χώρας. Η εν λόγω ειδική άδεια οδήγησης δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο εντός των διοικητικών ορίων της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε ή/ και την επέκτεινε ή εντός της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον αυτή χορηγήθηκε ή/και επεκτάθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ή επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή επαναχορήγηση ειδικής άδειας που έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη ισχύος της, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς συμμετοχής σε ειδική θεωρητική εξέταση.

Η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία διενέργειας της θεωρητικής εξέτασης καθορίζονται στην υπ. απόφαση Α 23111/1479 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3413/Β/2016.