Κρομμύδας και Αποστολάκος στην ηγεσία του ΟΚΑΑ

Παρ, 03/01/2020 - 13:05

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας) ανακοίνωσε το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), που αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα η ΕΕΣΥΠ αποφάσισε το διορισμό 4 νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΑ μεταξύ των οποίων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με τους ρόλους να καλύπτονται από δύο έμπειρα στελέχη της αγοράς. Συγκεκριμένα, στη θέση του Προέδρου τοποθετήθηκε ο Χρήστος Κρομμύδας, ενώ καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο Απόστολος Αποστολάκος.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΟΚΑΑ έχει ως εξής:

  1. Χρήστος Κρομμύδας: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  2. Απόστολος Αποστολάκος: Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  3. Δημήτριος Μπαρτζώκας: Μη Εκτελεστικό Μέλος

  4. Ελένη Λεώδη: Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο του ΣΕΚΛΑ (Μη Εκτελεστικό Μέλος), τον εκπρόσωπο της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου του ΟΚΑΑ, με στόχο την καλύτερη λειτουργία, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των Κεντρικών Αγορών Αθήνας, Πάτρας και των Ιχθυόσκαλων της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας.

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους ποιότητας και προσβασιμότητας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα επιδιώκεται η διαφάνεια και η καινοτομία τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, ταυτόχρονα με τον εξορθολογισμό του κόστους. Σε αυτό θα συμβάλλει η ανάπτυξη, όπου απαιτείται, της κατάλληλης τεχνικής υποδομής, η οποία θα βοηθήσει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, ώστε να διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκές συνθήκες άσκησης του εμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων, προϊόντων αλιείας και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων και να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία της αγοράς. Επιπλέον, θα συμβάλλει και στην επαύξηση της δημόσιας αξίας, με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.