Οι οδηγοί των διεθνομεταφορέων, που διαθέτουν ελαφρά επαγγελματικά οχήματα βάρους άνω των 2,5 τόνων, θα υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ που εφαρμόζονται στα βαρέα φορτηγά και στα μεγάλα λεωφορεία και αφορούν στους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Για αυτό, τα εν λόγω van διεθνών μεταφορών θα πρέπει να εξοπλίζονται με ταχογράφους.

Επιπλέον, οι οδηγοί των van διεθνών μεταφορέων δεν θα επιτρέπεται να περνούν τον εβδομαδιαίο χρόνο ξεκούρασης που τους αντιστοιχεί εντός της καμπίνας του οχήματος, ούτε φυσικά να διανυκτερεύουν εκεί. Αντιθέτως, προβλέπεται να τους παρέχεται κατάλυμα από την εργοδότρια εταιρεία.

Τονίζεται, πως οι νέοι κανόνες αφορούν αποκλειστικά στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς διαδρομές. Σε εκείνα που πραγματοποιούν εθνικές μεταφορές, δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή στη νομοθεσία.

Σημειώνεται, πως τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που επιχειρείται στον τομέα των οδικών μεταφορών της ΕΕ. Oι νέοι κανόνες που αφορούν στα van, υπόκεινται σε τελική συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Υπουργούς Μεταφορών των κρατών μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), δεν αναμένονται περαιτέρω αλλαγές.