Σε κλίμα έντασης λόγω σοβαρών αντιπαραθέσεων ψηφίστηκαν οι τροπολογίες των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανονισμών των Μεταφορών που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας Ι χωρίς διαφοροποιήσεις πάνω στις πληροφορίες που δημοσίευσε στο προηγούμενο τεύχος το περιoδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR.

Καμποτάζ και ώρες οδήγησης ήταν τα θέματα τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών της Ε.Ε. με τους μεν «ανατολικούς» να θέλουν περισσότερο καμποτάζ και ευελιξία στα ωράρια, οι δε «δυτικοί» να επιμένουν στον περιορισμό του καμποτάζ και στη διατήρηση των ωραρίων – με διαφωνίες, όμως, στην υποχρεωτική εβδομαδιαία διανυκτέρευση εντός της καμπίνας.

Τον δικό της ξεχωριστό, θα λέγαμε, αγώνα έδωσε η Ο.Φ.Α.Ε., καθώς λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, οι τροποποιήσεις που έγιναν μόνο εν μέρει εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ελλήνων αυτοκινητιστών. Αναλυτικότερα, λοιπόν, λίγο πριν σταματήσει τις εργασίες της η τρέχουσα θητεία του ΕΚ λόγω των επικείμενων Ευρωεκλογών, ψηφίστηκαν οι προτάσεις για τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εξής:

Απόσπαση Εργαζομένων

Για το θέμα αυτό εξαιρέθηκαν οι οδηγοί που εκτελούν διμερείς διεθνείς μεταφορές, transit, καθώς, επίσης, δίνεται και η δυνατότητα μιας ακόμα διεθνούς μεταφοράς (cross trade), η οποία διενεργείται στο πλαίσιο μιας διμερούς μεταφοράς. (π.χ. ελληνικό όχημα, το οποίο εκτελεί δρομολόγιο Αθήνα-Μόναχο και κατά το ταξίδι της επιστροφής, εκτελεί και μία επιπλέον μεταφορά Μόναχο-Μιλάνο, ο οδηγός του ΔΕΝ θεωρείται αποσπασμένος). Γίνεται αντιληπτό, ότι το μέτρο αυτό βρίσκεται στη θετική πλευρά ως προς τις δικές μας διεθνομεταφορές. Πιο σημαντικό και ευεργετικό, θα λέγαμε, μέτρο είναι ότι όλοι οι οδηγοί που εκτελούν cabotage θεωρούνται αποσπασμένοι και εμπίπτουν στις εργασιακές διατάξεις του κράτους-μέλους υποδοχής. Ένα μέτρο που, αν τελικά υιοθετηθεί, θα αποτελέσει ένα σημαντικό νομικό εργαλείο για τον περιορισμό του cabotage στη χώρα μας από οχήματα εγκατεστημένα σε χώρες με χαμηλότερο εργατικό κόστος, όπως πχ συμβαίνει με τη γειτονική μας Βουλγαρία.

Kαμποτάζ

Οι τροποποιήσεις στο καμποτάζ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εξαιρετικά θετικές για τα δυτικά κράτη, αλλά για τη χώρα μας δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο. Και εξηγούμαστε: Η τροποποίηση επιφέρει τον περιορισμό των ημερών που μπορεί ένα αλλοδαπό όχημα να διενεργήσει εσωτερικές μεταφορές σε ένα άλλο κράτος-μέλος, από 7 που ισχύει σήμερα σε 3 μόνο ημέρες, καθώς, επίσης, και η εισαγωγή μιας περιόδου 60 τουλάχιστον ωρών, που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ δυο ξεχωριστών μεταφορών cabotage (π.χ. αλλοδαπό όχημα εκτελεί ενδομεταφορές στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει έξοδο από τη χώρα μας και να μην κάνει νέα είσοδο πριν το πέρας των 60 ωρών).

Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.