Αυξήσεις στα βάρη και στις διαστάσεις των φορτηγών - αρθρωτών, συρόμενων και μονών φορτηγών – καθώς και των λεωφορείων είναι επιτρεπτές και νόμιμες σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το ίδιο και η μεταφορά κοντέινερ 45 ποδών ή εφόσον τοποθετηθούν στο όχημα ή στο ρυμουλκούμενο αεροδυναμικά εξαρτήματα για επίτευξη οικονομίας στο καύσιμο.

Πρόκειται για περιπτώσεις αύξησης του μήκους, ενώ μπορεί να αυξηθεί και το νόμιμο βάρος εφόσον στο όχημα τοποθετηθεί συσκευή ή μηχανικό σύνολο για την κίνηση του φορτηγού ή του λεωφορείου με εναλλακτικό καύσιμο. Ειδικότερα, επιτρέπεται στα οχήματα ή στους συνδυασμούς οχημάτων που εκτελούν διατροπικές μεταφορές να αυξήσουν το μήκος της απόστασης μεταξύ του πείρου ζεύξης και του πίσω άκρου του επικαθήμενου κατά 15 εκατοστά. Το πλάτος των κοντέινερ ή των κινητών αμαξωμάτων (swap bodies) αυξάνεται στα 2,60 μέτρα εφόσον φέρουν κλιματιστικό μηχάνημα (όπως συμβαίνει με τους ψυκτικούς θαλάμους) ενώ χωρίς κλιματισμό, φτάνουν μέχρι το όριο των 2,55 μέτρων. Και εδώ η αλλαγή έχει να κάνει με τη διεύρυνση του πλάτους των 2,60 μέτρων και για τα swap bodies και για τα κοντέινερ με ψυκτικό μηχανισμό, όπως δηλαδή ισχύει και με τους ψυκτικούς θαλάμους.

Αεροδυναμικά εξαρτήματα

Επιτρέπεται, επίσης, υπό όρους η ύπαρξη αεροδυναμικού εξοπλισμού στα οχήματα και στους συνδυασμούς οχημάτων, όπως είναι τα σπόιλερ και τα κάθετα πτερύγια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλά τρέιλερ και σε τράκτορες. Η νομοθεσία ορίζει όμως, ότι αν οι αεροδυναμικές διατάξεις ξεπερνούν σε μήκος τα 50 εκ., τότε θα πρέπει να έχουν πάρει έγκριση τύπου, πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν περί εγκρίσεως τύπου (υπ. απόφαση 29949/1841/2009).

Για τη νομιμότητά τους οι αεροδυναμικές αυτές διατάξεις πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους λειτουργίας:

  • α) σε περιστάσεις υπό τις οποίες η ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου ή του οδηγού τίθεται σε κίνδυνο, ο οδηγός προχωρεί σε ανάσυρση, αναδίπλωση ή αφαίρεση των διατάξεων αυτών
  • β) η χρήση τους στις αστικές και υπεραστικές οδικές υποδομές λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά περιοχών όπου η ταχύτητα είναι μικρότερη ή ίση με 50 km ανά ώρα και όπου είναι πιθανότερο να υπάρχουν ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου· και
  • γ) η χρήση τους είναι συμβατή με τις διατροπικές μεταφορές και, συγκεκριμένα, η ανάσυρση/αναδίπλωσή τους δεν επιφέρει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους των οχημάτων μεγαλύτερη των 20 cm.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια αύξηση του μήκους του οχήματος λόγω προσθήκης αεροδυναμικών εξαρτημάτων, δεν θα πρέπει να σχετίζεται με αύξηση του μήκους του χώρου φόρτωσης.

Τα βάρη οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων

Σε περίπτωση που διαξονικό όχημα κινείται με κινητήρα εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. CNG), τότε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 18 τόνων αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την εναλλακτική τεχνολογία καυσίμων με ανώτατο όριο τον 1 τόνο.

Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι αν ιδιοκτήτης τράκτορα ή φορτηγού μετατρέψει το όχημά του σε διπλού καυσίμου (πετρέλαιο + CNG) δεν στερείται ωφέλιμου φορτίου εξαιτίας του βάρους του πρόσθετου εξοπλισμού για το φυσικό αέριο, καθώς στην άδειά του θα αναγράφεται αυξημένο μικτό βάρος.

Το ίδιο ισχύει και για τα τριαξονικά οχήματα, όπου επίσης το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 25 ή των 26 τόνων* αυξάνει κατά το βάρος του εξοπλισμού που απαιτείται για το εναλλακτικό καύσιμο και μέχρι το όριο του 1 τόνου. (* Υπενθυμίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των τριαξονικών είναι 25 τόνοι ή 26 τόνοι όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και αεροανάρτηση ή όταν κάθε κινητήριος άξονας έχει διπλά ελαστικά και δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους).

Λεωφορεία:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των διαξονικών λεωφορείων ορίζεται στους 19,5 τόνους.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος των τριαξονικών αρθρωτών λεωφορείων ορίζεται στους 28 τόνους και αυξάνεται κατά το βάρος του εξοπλισμού της εναλλακτικής τεχνολογίας καυσίμου και μέχρι το όριο του ενός (1) τόνου.

Δήλωση Βάρους

Για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και κινητών αμαξωμάτων o φορτωτής χορηγεί στον μεταφορέα, στον οποίο αναθέτει την μεταφορά, δήλωση του βάρους του μεταφερόμενου εμπορευματοκιβωτίου ή κινητού αμαξώματος. O μεταφορέας εφοδιάζει τον οδηγό που διενεργεί τη μεταφορά με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχει ο φορτωτής.

Πάντως, η πλήρης συμπλήρωση του δελτίου παραδόσεως της Σύμβασης επί του συμβολαίου για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, C.M.R.) όπως κυρώθηκε με τον ν. 559/1977 (Α΄78) θεωρείται επαρκής τεκμηρίωση του βάρους του κοντέινερ.