Σε συνέχεια της αναγγελίας για την εξαγορά της WABCO από τη ZF, οι ιθύνοντες της WABCO Holdings Inc. όρισαν την 17η Μαΐου 2019 ως ημερομηνία καταγραφής, αλλά και την 27η Ιουνίου 2019 ως ειδική ημερομηνία συνεδρίασης των μετόχων της εταιρείας, προκειμένου -μεταξύ άλλων- να εξεταστεί και να ψηφιστεί η πρόταση για την υιοθέτηση της εν λόγω συμφωνίας και του σχεδίου συγχώνευσης.

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, η ZF Friedrichshafen AG και η θυγατρική της, Verona Merger Sub Corp., θα αποκτήσουν όλες τις μετοχές της WABCO, πληρώνοντας σε μετρητά 136,50 δολάρια ανά μετοχή (συνολικό κόστος πάνω από 7 δισ. δολάρια). Το Διοικητικό Συμβούλιο της WABCO συνιστά οι μέτοχοι της εταιρείας να υπερψηφίσουν τη συγχώνευση με τη ZF.