κορωνοϊός

Ανακουφισμένοι οι δεκατρείς έλληνες διεθνομεταφορείς στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ για να επιστρέψουν με πτήση charter στη χώρα μας. Βέβαια η αγωνία τους παραμένει στα ύψη σχετικά με το πότε θα πάρουν πάλι πίσω τα φορτηγά τους.