Τροχοί & TIR

COVID-19 & Μεταφορές: Όλες οι αλλαγές σε φορτηγά και λεωφορεία

Όλες οι παρατάσεις για φορτηγά, αυτοκινητιστές ΔΧ και ιδιοκτήτες ΦΙΧ. Τι αλλάζει σε λεωφορεία και ταξί. Πώς ενισχύονται οι Εμπορευματικές και Επιβατικές Μεταφορές. Σε ένα μπαράζ παρατάσεων των υποχρ
Τετάρτη 01/04/2020 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Όλες οι παρατάσεις για φορτηγά, αυτοκινητιστές ΔΧ και ιδιοκτήτες ΦΙΧ. Τι αλλάζει σε λεωφορεία και ταξί. Πώς ενισχύονται οι Εμπορευματικές και Επιβατικές Μεταφορές.

Σε ένα μπαράζ παρατάσεων των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών φορτηγών, Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης, προχώρησε, όπως ήταν αναμενόμενο το υπ. Υποδομών και Μεταφορών συνεισφέροντας στη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πολίτες. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ενδέχεται ορισμένες από τις αναφερόμενες παρακάτω ημερομηνίες να πάρουν και άλλη παράταση, γεγονός που θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της νόσου.

Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας, το υπ. Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε τα εξής:

 1. Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020. Ομοίως, αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.

 2. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 3. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.

Παράταση ισχύος πιστοποιητικών ADR

Με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, και κατόπιν αναστολής των εξετάσεων για την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR), παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς όλων των πιστοποιητικών που λήγουν έως την 31η Μαΐου. Και όσα, δηλαδή, λήγουν νωρίτερα.

Παρατάσεις αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών ΠΕΙ

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης για αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών ανά την επικράτεια από προσέλευση κοινού, το υπ. Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει κατεπειγόντως τα ακόλουθα:

 1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30η Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που λήγουν έως την 30η Απριλίου 2020. Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

 2. Έως και την 30η Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό:

 • Ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία

 • Ανανέωσης Π.Ε.Ι. που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, εφόσον πρόκειται για οδηγούς που απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.

Για την επίτευξη τούτου, προγράμματα περιοδικής κατάρτισης στις Σχολές/ Κέντρα Π.Ε.Ι. κατά την υπόψη χρονική περίοδο για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης δύνανται να διενεργούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας αυξάνεται, ώστε να ικανοποιεί τη σχέση 4,0 m2 /εκπαιδευόμενο, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της Σχολής/ Κέντρου.

Ψυγειάκια μέχρι 4 τόνους χωρίς δήλωση υπερκατασκευής

Σε μια ακόμη έκτακτη ρύθμιση προχώρησε το υπ. Μεταφορών και αφορά στα ελαφρά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων. Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες μεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι, φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, η άδεια των οποίων έχει χορηγηθεί για μεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας και τα οποία έχουν τοποθετήσει ψυκτικό μηχάνημα, μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι 30/4/2020 χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εξυπακούεται ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να μονιμοποιήσουν την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Παράταση απόσυρσης λεωφορείων λόγω ορίου ηλικίας

Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς της διάταξης του ν. 2963/2001, όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου. Κατά συνέπεια, τα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού ή υπεραστικού τύπου, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 30.06.2020. Επίσης, αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς της διάταξης του ν. 711/1977, όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης. Συνεπώς, τα ανωτέρω ειδικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 30.06.2020.

Μεταχειρισμένα τουριστικά

Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η ισχύς της διάταξης του ν. 711/1977, όπως τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4663/2020. Επομένως μέχρι την ημερομηνία αυτή, δύνανται να τίθενται σε κυκλοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 711/1977 (Α’ 284), μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεότερης.

ΕΙΧ με οδηγό

Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς της διάταξης του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό. Συνεπώς, τα ανωτέρω επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 30.06.2020.

Πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, όλα τα φύλλα δοκιμών και όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η ισχύς των οποίων λήγει από 16 Μαρτίου 2020 παραμένουν σε ισχύ για 45 ημέρες από τη λήξη τους. Η εν λόγω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Παράταση αδειών ταξί

Με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, παρατείνεται η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων μέχρι και την 31 Μαρτίου 2020. Το μέτρο αφορά στις ειδικές άδειες ταξί, των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από 16-3-20 έως και 31-5-20. Μετά τη ρύθμιση αυτή, και μέχρι 31-5-20, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες Μεταφορών των οικείων Περιφερειών, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Προσωρινή εξαίρεση στις ώρες οδήγησης

Την προσωρινή εξαίρεση από τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, αποφάσισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. «Με σκοπό την επείγουσα ανάγκη να εξασφαλισθεί η εύρυθμη τροφοδοσίας της αγοράς, χορηγείται προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 που αφορά στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης και για όλες τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος με φορτηγά οχήματα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κάθε εθνικότητας», αναφέρει η απόφαση του υφυπουργού, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η εξαίρεση ισχύει μόνο για χρονικό διάστημα 30 ημερών από σήμερα και αφορά στις εξής διατάξεις του κανονισμού:

 • Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών)

 • Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί 56 ωρών)

 • Μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισι ωρών (αντί τεσσερισήμισι ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης.

 • Μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες

 • Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενών τους και τρίτων. Να σημειωθεί, τέλος, ότι το θέμα είχε αναδείξει το www.troxoikaitir.gr με άρθρο του στις 16/3/20, επικαλούμενο ανάλογη απόφαση που έλαβε ο Βέλγος υπ. Μεταφορών, Francois Bellot. Ακολούθησε η Ο.Φ.Α.Ε., η οποία διατύπωσε σχετικό αίτημα προς το υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Ι. ΚΤΕΟ και Δημόσια ΚΤΕΟ

Μετά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΤΕΟ στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει ότι τα ισχύοντα για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ισχύουν και για τα δημόσια.

Υπενθυμίζουμε πως ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020, των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) -πλην αυτών που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

«Θεωρείται αυτονόητο ότι το ίδιο καθεστώς και για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού ισχύει και για τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου της χώρας», επισημαίνει το υπ. Μεταφορών και προσθέτει πως «ενδεχόμενη παράταση του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται παραπάνω επισύρει αντίστοιχη παράταση απαγόρευσης λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ». Σημειώνεται, επίσης, πως στα Δημόσια ΚΤΕΟ θα εξακολουθούν να διενεργούνται για τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές οι τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), που λαμβάνουν χώρα εντός της περιόδου από 16-3-2020 έως και 30-4-2020.

Ενισχύονται οι Εμπορευματικές και Επιβατικές Μεταφορές

Οι επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία (χερσαίες) και με ταξί (ΕΔΧ), όπως, επίσης, οι χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές με φορτηγά ΔΧ και άλλα μέσα περιλαμβάνονται στη μακρά επικαιροποιημένη λίστα των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΔ 4941 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Περιλαμβάνονται και οι διάφορες μεταφορές των οποίων ο ΚΑΔ ως πρώτα τέσσερα ψηφία έχει τα 4941. Καλύπτονται, δηλαδή, όλες οι κατηγορίες μεταφορών.

Άλλες συναφείς επιχειρήσεις:

 • ΚΑΔ 5221 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές.

 • ΚΑΔ 5224 (Διακίνηση φορτίων).

 • ΚΑΔ 5229 (άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες).

 • ΚΑΔ 7212 (Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών).

 • ΚΑΔ 7711 (ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων).

 • ΚΑΔ 4920 (σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων).

 • ΚΑΔ 5020 (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων).

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • ΚΑΔ 4931 (Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών). ΚΑΔ 4932 (εκμετάλλευση ταξί).

 • Άλλες συναφείς επιχειρήσεις: ΚΑΔ 4939 (Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α).

 • ΚΑΔ 5010 (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών).

 • ΚΑΔ 7911 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων).

 • ΚΑΔ 7912 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών).

Επαγγελματίες Οδηγοί που ενισχύονται

Ενισχύονται τρεις ΚΑΔ, οι εξής:

ΚΑΔ 52212901 (υπηρεσίες οδηγού ταξί – μη εκμεταλλευτή), ΚΑΔ 52212902 (υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου – μη εκμεταλλευτή) και ΚΑΔ 52212906 (υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων).

Διαβάστε τα πάντα για την επίδραση του COVID-19 στις Μεταφορές, στο τεύχος Απριλίου (384) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.

PreviousNext