Σημαντική εξέλιξη: Ευρωπαϊκές «πράσινες λωρίδες» για διέλευση συνόρων σε 15 λεπτά - Άμεση διευκόλυνση των διεθνών μεταφορών

Τρί, 24/03/2020 - 11:49

«Πράσινες λωρίδες» ονομάζονται τα σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), που καλούνται να ορίσουν -χωρίς καθυστέρηση- τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να μην σταματήσουν οι εμπορευματικές μεταφορές και να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να είναι ανοικτές για όλα τα φορτηγά, ό,τι εμπορεύματα κι αν μεταφέρουν. Ο χρόνος που θα απαιτείται για τη διέλευση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υγειονομικών και άλλων ελέγχων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Το παραπάνω περιλαμβάνεται στις νέες πρακτικές συμβουλές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της για τη διαχείριση των συνόρων.

«Το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ συνδέει ολόκληρη την ΕΕ. Το έγγραφό μας με τις οδηγίες σκοπό έχει να προστατεύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες της ΕΕ σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις και να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα και οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών μπορούν να ταξιδεύουν οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη – χωρίς καθυστέρηση. Μια συλλογική και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ άλλοτε. Οι πράσινες λωρίδες κυκλοφορίας είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένες για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης. Η συγκεκριμένη δέσμη συστάσεων θα διευκολύνει την ήδη αγχωτική αποστολή τους και θα καταστήσει το έργο τους περισσότερο ασφαλές και προβλέψιμο», δήλωσε η επίτροπος Μεταφορών, Αντίνα Βαλεάν.

Στις οδηγίες που δημοσίευσε η Κομισίον, σημειώνεται πως οι διαδικασίες στις «πράσινες λωρίδες» θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να εξορθολογιστούν στα απολύτως αναγκαία. Οι έλεγχοι να διενεργούνται χωρίς να χρειάζεται οι οδηγοί να βγαίνουν από τα οχήματά τους, ενώ οι ίδιοι οι οδηγοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελάχιστους μόνο ελέγχους. Να μην ζητείται από τους οδηγούς εμπορευματικών οχημάτων να προσκομίζουν κανένα άλλο έγγραφο πέραν της αστυνομικής τους ταυτότητας και της άδειας οδήγησης και, αν είναι αναγκαίο, επιστολής από τον εργοδότη. Θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή/εμφάνιση εγγράφων. Ακόμα, χρειάζεται να γίνεται διακριτική μεταχείριση εμπορευματικών οχημάτων ή οδηγών, ανεξάρτητα από την προέλευση και τον προορισμό τους, την ιθαγένεια του οδηγού ή τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος.

Να ανασταλούν οι απαγορεύσεις του Σαββατοκύριακου

Όλα τα κράτη μέλη καλούνται, επίσης, να αναστείλουν προσωρινά όλους τους περιορισμούς οδικής πρόσβασης που ισχύουν επί του παρόντος στην επικράτειά τους, όπως απαγορεύσεις κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, τη νύχτα και απαγορεύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Η Επιτροπή ενθαρρύνει, ακόμα, τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν διαδρόμους ασφαλούς διέλευσης για τους ιδιώτες οδηγούς και τους επιβάτες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή -έπειτα από τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών μεταφορών της ΕΕ- δημιούργησε ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής και μια πλατφόρμα παροχής πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών τα οποία λαμβάνονται από τα κράτη μέλη ως αντίδραση στον κοροναϊό. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να στηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των «πράσινων λωρίδων» διέλευσης των συνόρων. Οι γειτονικές τρίτες χώρες καλούνται να συνεργαστούν στενά με αυτό το δίκτυο ώστε να διασφαλίζεται η ροή εμπορευμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ελεύθερη κυκλοφορία για τους διεθνομεταφορείς

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των εργαζομένων που απασχολούνται στις διεθνείς μεταφορές, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών που δεν εμφανίζουν συμπτώματα, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την εφαρμογή κανόνων όπως οι περιορισμοί των μετακινήσεων και η υποχρεωτική καραντίνα. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν από τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών να διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό για να αποδεικνύουν την καλή κατάσταση της υγείας τους. Για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, χρειάζονται επίσης ενισχυμένα μέτρα υγιεινής και επιχειρησιακά μέτρα σε αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους κόμβους χερσαίων μεταφορών.

Σημειώνεται, ακόμα, στην ανακοίνωση της Επιτροπής πως τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας θα πρέπει να θεωρούνται επαρκή για την απόδειξη της απασχόλησης των εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές. Ελλείψει τέτοιων πιστοποιητικών, θα πρέπει να γίνεται δεκτή επιστολή υπογεγραμμένη από τον εργοδότη. Όλες αυτές οι αρχές θα πρέπει να ισχύουν επίσης και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός της ΕΕ και προς αυτή.

Να ανοίξουν προσωρινά ορισμένοι παράδρομοι

Με την ευκαιρία αυτή των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για τη διευκόλυνση των εμπορευματικών ροών, το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR θεωρεί ότι θα πρέπει το υπ. Υποδομών και Μεταφορών να εξετάσει, επίσης, το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, τουλάχιστον για ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. ο Ασπρόπυργος και η Ελευσίνα, η Σίνδος και το Καλοχώρι, στην Κατερίνη και Σκύδρα κ.α., ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των φορτηγών σε εμπορευματικά κέντρα, εργοστάσια και αποθήκες χωρίς τη διαδικασία λήψης άδειας, που συχνά αποβαίνει χρονοβόρα ή αναποτελεσματική.