Η Scania ανέπτυξε και παρουσίασε πρόσφατα προκατασκευασμένα υπαίθρια συνεργεία για την επισκευή των φορτηγών της μάρκας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε απόμακρες περιοχές, όπως είναι τα ορυχεία και τα δάση. Κάτω από μια τέντα τοποθετείται ένα κοντέινερ το οποίο περιέχει γεννήτρια ρεύματος, όλες τις εργαλειομηχανές και τα όργανα ελέγχου βλαβών, διαγνωστικά κ.α. Σε άλλο κοντέινερ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για τη διαβίωση του προσωπικού, όπως νερό, τρόφιμα, χώροι υγιεινής κ.λ.π.

Είναι προφανές ότι τα εναλλακτικά αυτά υπαίθρια συνεργεία σκοπό έχουν να καλύψουν τις ανάγκες επισκευών και συντήρησης πελατών που δουλεύουν με στόλο φορτηγών Scania, όπως αναφέρθηκε σε απομακρυσμένα σημεία απ΄ όπου η μετακίνηση ενός φορτηγού με βλάβη στο πλησιέστερο συνεργείο αποβαίνει ιδιαίτερα δαπανηρή.