Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Isuzu Visigo Euro 6 των 9,6 μέτρων, ένα πολυτελές «midi» τουριστικό λεωφορείο, 40 θέσεων, με πλούσιο εξοπλισμό και στοιχεία εκμετάλλευσης που παραπέμπουν σε μεγαλύτερο όχημα, και προσεκτικά διαμορφωμένη γραμμή μετάδοσης κίνησης. Φροντισμένο εσωτερικό, δυναμικά χαρακτηριστικά και εργονομικός χώρος οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα χρήσης και εκμετάλλευσης ενός 8μετρου με αυτά μεγάλου μεγέθους τουριστικού. Το Visigo προορίζεται κυρίως για κοντινές αποστάσεις και μεσαία ταξίδια ενώ, μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερης εμβέλειας διαδρομές. Άλλες πιθανές εφαρμογές αφορούν στη μεταφορά προσωπικού και περιαστικές εκδρομές,