Μεγάλο προβάδισμα στη διακίνηση των προϊόντων εξακολουθούν να έχουν τα ΦΙΧ έναντι των ΦΔΧ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μέσα από τα οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα που θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τις Μεταφορικές Επιχειρήσεις, καθώς γίνεται προφανές ότι υπάρχουν οι δυνατότητες αύξησης του μεριδίου αγοράς και των ΦΔΧ, ιδιαίτερα στις μεταφορές μικρών – μεσαίων αποστάσεων εντός της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν ε φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2014 σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2014 με φορτηγά εθνικών μεταφορών ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 309.333,53 χιλιάδες τόνους και τα τονοχιλιόμετρα σε 6.618.001,35 χιλ. σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το 2013 κατά 22,35% και 8,28% αντίστοιχα. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών μεταφορών δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 91.119,51 χιλ. τόνους και τα τονοχιλιόμετρα σε 8.497.890,92 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 15,05% και 16,06% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2013. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά διεθνών μεταφορών δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 2.877,20 χιλ. τόνους καταγράφοντας μείωση 11,25% ενώ τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 4.106.990,41 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,36% σε σχέση με το 2013.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2014 έναντι του έτους 2013 παρατηρείται αύξηση 187,90% στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» και 101,47% στις «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες». Μείωση παρουσιάζεται στην κατηγορία «Στερεά χύμα» κατά 18,85% και στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 17,45%.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα περιφερειακά στοιχεία φορτώσεων και εκφορτώσεων, που πραγματοποιήθηκαν με φορηγά εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, σε τόνους και τονοχιλιόμετρα. Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και η Δυτική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και η Δυτική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μέση απόσταση που κινήθηκαν τα ΦΙΧ ήταν 21,4 χιλιόμετρα που παραπέμπει ευθέως σε αστικές μεταφορές/διανομές προϊόντων. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των φορτίων προήλθε από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Διαιρώντας επίσης το συνολικό μεταφορικό έργο με τον αριθμό των φορτηγών προκύπτει ότι το μέσο ωφέλιμο φορτίο των ΦΙΧ ήταν 5.066 κιλά που υποδηλώνει τη χρήση φορτηγών της ελαφράς – μεσαίας κατηγορίας.

Περνώντας τώρα στις στήλες των ΦΔΧ που πραγματοποίησαν εθνικές μεταφορές παρατηρούμε τα εξής: η μέση διανυθείσα απόσταση ήταν 93,26 χιλιόμετρα περίπου 4,5 φορές μακρύτερη εκείνης των ΦΙΧ. Παρόλα αυτά η απόσταση των 93,26 χιλιομέτρων παραμένει μικρή (κοντινή) για τα ΦΔΧ εξαιτίας του αριθμού των μικρών ΦΔΧ που πραγματοποιούν αστικές μεταφορές και κατεβάζουν έτσι το μέσο όρο της απόστασης που διανύουν τα (αριθμητικά λιγότερα) βαρέα ΦΔΧ. Για τον ίδιο επίσης λόγο το μέσο ωφέλιμο φορτίο που μετέφεραν τα ΦΔΧ εμφανίζεται χαμηλό, μόλις 5.412 κιλά.

Απογοητευτικό πάντως είναι το συμπέρασμα από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων που αφορούν στα ΦΔΧ που πραγματοποίησαν διεθνείς μεταφορές. Δραματικά χαμηλό ωφέλιμο φορτίο και σχετικά μικρές αποστάσεις (για διεθνομεταφορά) είναι τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν.

Από τη διαίρεση των τονοχιλιομέτρων με τους τόνους προκύπτει μέση απόσταση ταξιδίου 1.427 χιλιομέτρων ανά αυτοκίνητο και με ωφέλιμο φορτίο μόλις 1.750 κιλά όπως προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού τονάζ με τον αριθμό των φορτηγών. Τα μακρύτερα ταξίδια πραγματοποίησαν τα φορτηγά ΔΧ της Κεντρικής Μακεδονίας με μέση απόσταση 1.717,29 χιλιόμετρα ακολουθούμενα από τα ΦΔΧ της Δυτικής Μακεδονίας με μέση απόσταση δρομολογίου 1.588 χιλιόμετρα. Τα φορτία ωστόσο που διακίνησαν ήταν εξαιρετικά χαμηλά: Μόλις 1.906 κιλά για τα ΦΔΧ της Κεντρικής Μακεδονίας και 1.703 κιλά για τα ΦΔΧ της Δυτικής Μακεδονίας. Η αντίστοιχη εικόνα των ΦΔΧ της Αττικής που πραγματοποίησαν διεθνή μεταφορά δίνει τα εξής στοιχεία: Μέση απόσταση ταξιδίου 1.372 χιλιόμετρα και μέσο ωφέλιμο φορτίο 1.581 κιλά.

Προχωρώντας σε παραπέρα ανάλυση των στοιχείων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα ΦΔΧ Αττικής που έκαναν διεθνή μεταφορά παίρνοντας καράβι από Πάτρα πραγματοποίησαν ταξίδι (από Ανκόνα και μετά) 1.166 χιλιομέτρων όσο για παράδειγμα είναι η απόσταση Ανκόνα – Φρανκφούρτη που αποτελεί έναν από τους συνήθεις προορισμούς των ΦΔΧ. (Τα 1.166 χιλιόμετρα είναι αυτά που απομένουν αφαιρώντας την απόσταση των 206 χιλιομέτρων από Αττική μέχρι την Πάτρα).

Ανάλογη εκτίμηση για τα φορτηγά ΔΧ της Κεντρική Μακεδονίας, δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτά κατευθύνεται προς χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ένα άλλο μέρος προς τη Δυτική Ευρώπη είτε από το βόρειο άξονα είτε με το καράβι από Ηγουμενίτσα.

Σε κάθε όμως περίπτωση, το απογοητευτικό στοιχείο είναι το πολύ χαμηλό ωφέλιμο φορτίο με το οποίο ταξιδεύουν τα ΦΔΧ στο εξωτερικό. Από τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα (2.1) εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ΦΙΧ διατηρούν ένα συντριπτικό προβάδισμα στις φορτώσεις και στα φορτία έναντι των ΦΔΧ γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους αυτοκινητιστές και τις μεταφορικές εταιρείες. Ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όπου λόγω των νωπών το μεταφορικό έργο είναι τεράστιο, βλέπουμε ότι αυτό φορτώνεται τελικά σε ΦΙΧ. Φορτώθηκαν 125.907.754,51 τόνοι στα ΦΙΧ έναντι μόνο 11.983.566,16 στα ΦΔΧ, δηλαδή η υπερδεκαπλάσια ποσότητα πήγε στα ΦΙΧ. Αντίθετα στην Αττική το μεταφορικό έργο σχεδόν μοιράζεται με ένα ελαφρύ προβάδισμα για τα ΦΙΧ. Στο σύνολο της χώρας, τα ΦΙΧ πραγματοποίησαν, όπως βλέπετε, 484.249 φορτώσεις έναντι μόλις 97.537 φορτώσεων των ΦΔΧ. Αναφορικά με τις διανυθείσεις αποστάσεις τα ΦΙΧ έκαναν δρομολόγιο 21,4 χιλιομέτρων, τα ΦΔΧ έκαναν δρομολόγιο εντός της χώρας (εθνική μεταφορά) 93,26 χιλιομέτρων κατά μέσο όρο και τα ΦΔΧ διεθνών μεταφορών έκαναν δρομολόγιο 1.420 χιλιομέτρων, απόσταση που έρχεται σε συμφωνία με αυτήν του πρώτου πίνακα (1). Στους παραπάνω δύο πίνακες εμφανίζεται η μεταφορική δραστηριότητα των ΦΙΧ (πίνακας αριστερά) και των ΦΔΧ (πίνακας δεξιά) σύμφωνα με τη συσκευασία των προϊόντων.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι στα ξηρά χύμα φορτία τα ΦΙΧ είχαν υπερτετραπλάσιους τόνους σε σχέση με τα ΦΔΧ. Αντίθετα στα παλετοποιημένα φορτία τα Δημοσίας είχαν περισσότερους τόνους.

Συντριπτικά υπέρ των δημοσίας εμφανίζονται οι μεταφορές κοντέινερ: Με τα ΦΔΧ μεταφέρθηκαν 6.594.624,8 τόνοι ενώ με τα ΦΙΧ μόλις 790.613,0