«Οι μονοήμερες μαθητικές εκδρομές της δημόσιας εκπαίδευσης με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ είναι νόμιμες». Αυτό αναφέρει η Ομοσπονδία των Υπεραστικών Λεωφορειούχων σε επιστολή της που επέδωσε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Ελένη Κουντουρά. Συγκεκριμένα, η επιστολή της ΠΟΑΥΣ έχει ως εξής: Κυρία Υπουργέ.

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τον «πόλεμο» που υφίσταται ο Κλάδος μας από τις Ομοσπονδίες Τουρισμού, με σκοπό την παραπλάνηση διαφόρων Υπηρεσιών και Αστυνομικών αρχών, καθώς και το δικό σας Υπουργείο, όπως αποδεικνύεται από τις ανωτέρω εγκυκλίους, στηριζόμενες σε μια προσωρινή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης 9/2016, η οποία όλως εσφαλμένα και αυθαίρετα έκρινε ότι το δικαίωμά μας να διενεργούμε μαθητικές εκδρομές χωρίς διανυκτέρευση με τα πράσινα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, καταργήθηκε.

Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου σας ότι πρόκειται για ασάφεια του νόμου και ότι η ασάφεια αυτή έχει αρθεί νομολογιακά από το ανωτέρω δικαστήριο, δεδομένου ότι υπάρχουν αντίστοιχα τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έκριναν τα αντίθετα.

Η αλήθεια είναι ότι τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ (πράσινα) έχουν δικαίωμα να κάνουν ημερήσιες μαθητικές εκδρομές σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση β του άρθρου 1 του Ν.711/1977. (ΦΕΚ Α 284/1977), ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2446/1996 (Α 276), η οποία επί λέξει ορίζει ότι:

«β. Στην περίπτωση ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με αφετηρία το νομό της έδρας τους».

Επί του θέματος αυτού έχει ήδη αποφανθεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας με την υπ’ αριθ. 308/2Μ1 απόφασή του και συγκεκριμένα κρίνοντας ότι «η ενάγουσα (Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας Α.Ε.) έχει δικαίωμα εκτέλεσης με λεωφορεία της μονοήμερων εκδρομών με αφετηρία την πόλη της Λάρισας χωρίς διανυκτέρευση των μαθητών».

Επίσης ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας στην υπ’ αριθ. Β07/1838/13-82008 διάταξή του ρητώς αναφέρει ότι από την ανωτέρω διάταξη «προκύπτει σαφώς ότι οι μαθητικές εκδρομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση, μπορεί να πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση και από τα ΚΤΕΛ».

Επιπλέον και η υπ’ αριθ. 44/2009 Διάταξη Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας (AD HOC), που αφορά σε εκδρομή μαθητών με το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, απορρίπτει την έγκληση, γιατί η καταγγελλόμενη πράξη δεν είναι αξιόποινη. Τέλος με το υπ’ αριθ. 6737/17-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού δόθηκε σαφής ερμηνεία πάνω στο θέμα αυτό, η οποία, μεταξύ άλλων, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα:

«Α) Κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών από Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας χρήσης, οι εκδρομές αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται και από επιχειρήσεις ΚΤΕΛ. Για την πραγματοποίηση των εκδρομών αυτών θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: α) ολική μίσθωση του μεταφορικού μέσου, β) να εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και γ) να έχουν αφετηρία το νομό της έδρας τους».

Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφές ότι οι μονοήμερες μαθητικές εκδρομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ είναι νόμιμες, δεδομένου ότι διενεργούνται με βάση την ισχύουσα διάταξη του Ν. 2446/96 (παρ. 2β άρθρου 1), ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται και σε συνδυασμό με την επίσης ισχύουσα διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2963/2001 (Α 268) και παρακαλούμε για την άμεση ανάκληση των σχετικών Εγκυκλίων.

Εσφαλμένος ο συντελεστής απόσβεσης 5% αναφέρει η ΠΟΑΥΣ

Η διοίκηση της ΠΟΑΥΣ αντέδρασε έντονα διαφωνώντας με την επιβολή του συντελεστή απόσβεσης 5% για λεωφορείο ΔΧ ενταγμένο στα ΚΤΕΛ που αποφάσισε το υπ. Οικονομικών, θεωρώντας ότι τα στοιχεία που έλαβε υπόψη είναι εσφαλμένα και ότι ο σωστός συντελεστής απόσβεσης είναι στο 16%. Σε επιστολή που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών στο υπ. Οικονομικών, παραθέτει μια σειρά οικονομικών και φορολογικών επιχειρημάτων αποδεικνύοντας την ορθότητα της διατήρησης του συντελεστή στο 16% και ζητά την επαναφορά του.