Αυξάνονται τα Βάρη και οι Διαστάσεις Φορτηγών/νταλίκων και Λεωφορείων

Ενημερωθείτε για τις νέες διαστάσεις και τα αυξημένα βάρη, για την περίπτωση των αεροδυναμικών εξαρτημάτων και των εναλλακτικών καυσίμων καθώς και τις συνδυασμένες μεταφορές υπεύθυνα και αναλυτικά στο τεύχος Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί!

Αυξήσεις στα βάρη και στις διαστάσεις των φορτηγών – αρθρωτών, συρόμενων και μονών φορτηγών – καθώς και των λεωφορείων επέρχονται σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις με πρόσφατη κοινή υπ. απόφαση προκειμένου η νομοθεσία μας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας.

Ενημερωθείτε για τις νέες διαστάσεις και τα αυξημένα βάρη, για την περίπτωση των αεροδυναμικών εξαρτημάτων και των εναλλακτικών καυσίμων καθώς και τις συνδυασμένες μεταφορές υπεύθυνα και αναλυτικά στο τεύχος Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί!

Θεματική Ενότητα: 
Νομοθεσία