Τροχοί & TIR

Logistics: Σύγχρονη λιτή αποθήκη

Γράφαμε, εδώ και πολλά χρόνια, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα των logistics, ότι ο στόχος των συστημάτων αποθήκευσης και διακίνησης είναι να παρέχει στον πελάτη το επιθυμητό επίπεδο servic
από Γιώργος Καραγιαννίδης | Πέμπτη 01/03/2018 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Γράφαμε, εδώ και πολλά χρόνια, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα των logistics, ότι ο στόχος των συστημάτων αποθήκευσης και διακίνησης είναι να παρέχει στον πελάτη το επιθυμητό επίπεδο service στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Να παραδοθεί το σωστό προϊόν (είδος, ποσότητα, ποιότητα), στη σωστή θέση, στο σωστό χρόνο και στη σωστή τιμή. Και όλα αυτά με το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος (αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά). Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η αποθήκη διατηρούσε πάντα καθοριστικό ρόλο και μαζί με τη μεταφορά αποτελεί το «όπλο» διαφοροποίησης και επικράτησης, των οργανωμένων στα logistics, εταιρειών.

Αυτός ο ρόλος τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέψει σημαντικά, αποτέλεσμα της επίδρασης της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης επιβίωσης των εταιρειών. Σημαντικοί παράγοντες επιτυχημένων αποτελεσμάτων έχουν διαφοροποιηθεί. Τα αποθέματα των εταιρειών έχουν προσαρμοσθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο απ' την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων χωρίς να έχουν μειωθεί ανάλογα οι κωδικοί των προϊόντων.

Οι ποσότητες ανά παραγγελία είναι πλέον πολύ μικρές, η απαίτηση επανειλημμένων, για το ίδιο προϊόν, παραγγελιών μεγάλη, η ανοχή σε λάθη ελάχιστη. Η καθημερινή γκρίνια και πίεση για πιο γρήγορα, πιο σωστά και με το ελάχιστο κόστος χαρακτηρίζει τις συναλλαγές πελάτη - προμηθευτή.

Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον καλούμαστε να οργανώσουμε την αποθήκη και τις διακινήσεις μας εκμεταλλευόμενοι και τον τελευταίο πόρο που μας παρέχει η εταιρεία, με το βλέμμα στραμμένο στις σύγχρονες τάσεις, τα συστήματα και τις μεθόδους που η τεχνολογία θέτει συνεχώς στη διάθεσή μας.

Η αποθήκη μας

Να θυμηθούμε ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της αποθήκης:

n Παραλαβή: Παραλαμβάνει τα προϊόντα που παραδίδονται από το εργοστάσιο της εταιρείας, από/και προμηθευτές της εσωτερικής αγοράς και από εισαγωγές.

n Αποθήκευση: Αποθηκεύει τα παραληφθέντα στα διαθέσιμα συστήματα αποθήκευσης (ράφια, σούδες, φωριαμοί …) με βάση το σύστημα που χρησιμοποιεί και τα ανάλογα πλάνα αποθήκευσης.

n Συλλογή: Συλλέγει τα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προς εκτέλεση παραγγελιών.

n Συσκευασία: Συσκευάζει τις προς παράδοση παραγγελίες σύμφωνα με τα ανάλογα προγράμματα συσκευασίας.

n Φόρτωση: Φορτώνει τις συσκευασμένες παραγγελίες στα προγραμματισμένα φορτηγά μεταφοράς σύμφωνα με τα προγράμματα δρομολόγησης.

Παράλληλα εκτελεί και άλλες δευτερεύουσες, πλην όμως σημαντικές διαδικασίες: n Ελέγχει την πιστότητα (είδος, ποσότητα, ποιότητα) των παραδιδόμενων και ενημερώνει τα μηχανογραφικά συστήματα (ERP, WMS).

n Διαχειρίζεται μηχανογραφικά τις παραγγελίες των εμπορικών τμημάτων και ενημερώνει για τον βαθμό εκτέλεσης.

n Διενεργεί απογραφές με τις οποίες επαναφέρει τα λάθος αποθέματα στις πραγματικές τους ποσότητες.

n Εκτελεί συνεχείς ελέγχους ποιοτικής κατάστασης των προϊόντων και διαχειρίζεται τα προβληματικά/απαξιωμένα προϊόντα.

n Φροντίζει για την καθαριότητα και την τάξη της αποθήκης συνεχώς.

n Αξιολογεί την απόδοση των εργαζομένων και των συστημάτων της σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης απόδοσης που διαθέτει.

n Ενημερώνει τα συστήματα της εταιρείας με τα απαραίτητα στοιχεία για το σύνολο του έργου που παράγει. Όλα αυτά τα κάνει ακολουθώντας τις διαδικασίες της εργασίας, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και διατηρώντας τον εξοπλισμό στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Λιτή σύγχρονη αποθήκη

Μέχρι πρόσφατα η αποτελεσματικότητα μιας αποθήκης στηριζόταν στους άπλετους χώρους (μεγάλα κτήρια, άνετοι διάδρομοι, άνετες θέσεις αποθήκευσης), στα υψηλά αποθέματα και στους πολλούς εργαζόμενους πολλές φορές ανεπαρκώς εκπαιδευμένους. Οι όποιες προσπάθειες βελτιστοποίησης (τυποποίηση συσκευασίας και παλέτας, χρήση bar codes και scanners, διαδικασίες cross docking, συστήματα WMS) οδηγήθηκαν και εφαρμόσθηκαν από λίγες εταιρείες ενώ άλλες, δοκιμασμένες εδώ και χρόνια στο εξωτερικό μέθοδοι και συστήματα, έμειναν στη φάση της στοχοποίησης για το ορατό η αόρατο μέλλον (πάντα με την εξαίρεση λίγων, κυρίως πολυεθνικών εταιρειών).

Η ανάγκη επιβίωσης μέσα στην κρίση και γιατί όχι της υπέρβασής της, επέβαλε την αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης των συστημάτων διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της «Λιτής» αποθήκης, με την εξάλειψη όλου του «λίπους» που κουβαλάει, επιβάλλει την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Ας θυμηθούμε ότι οι Ιάπωνες (Toyota Production System «TPS»), προσεγγίζουν το θέμα της λιτής λειτουργίας, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας με τη χρήση της τεχνολογίας, στους χώρους παραγωγής έργου, τη «MUDA» όλες, δηλαδή, τις ενέργειες, οι οποίες είναι άχρηστες, σπάταλες και αποτυχημένες και δεν προσθέτουν καμιά αξία στο προϊόν.

Οι εγκαταστάσεις (κτήρια και υποδομές), ο εξοπλισμός και τα συστήματα διακίνησης, οι διαδικασίες και το management της αποθήκης, η διαχείριση των αποθεμάτων, τα συστήματα μέτρησης και αξιολόγησης της εργασίας, η αξιοποίηση των ικανοτήτων καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και τέλος οι συνεργατικές δράσεις μπαίνουν πάνω στο τραπέζι της τεχνολογίας και προσφέρονται για λύσεις σύγχρονες, ευέλικτες και παραγωγικές.

Η εγκατάσταση

Η σημερινή κατάσταση στο χώρο τον εγκαταστάσεων των αποθηκών χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική προσφορά κτηρίων, χαμηλά ενοίκια ανά τ.μ., χαμηλό κόστος αγοράς γης και κτηρίων. Όλα αυτά δυσκολεύουν αποφάσεις για άμεσες επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές ακόμα κι όταν υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη. Απ' την άλλη ο νέος νόμος για τα logistics (4302/2014) διευκολύνει την αδειοδότηση και επιτρέπει την κατασκευή υψηλών κτηρίων με δυνατότητες ικανοποιητικής εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης σε ύψος.

Το μεγάλο απαιτούμενο κόστος επένδυσης θα επιτρέψει την κατασκευή υψηλών αποθηκών κυρίως σε μεγάλους ξένους παίκτες και λίγους 3PL που θα προκύψουν από συνεργατικές συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων. Τα logistics parks συνδεδεμένα με τους βασικούς μεταφορικούς άξονες (τρένο, εθνικές οδοί) βρίσκονται προ των πυλών.

Οι νέες αποθήκες αλλά και σταδιακά οι ήδη λειτουργούσες θα συμμορφώνονται με θεσμοθετημένα πρότυπα ασφάλειας (πυρασφάλεια, αντισεισμική προστασία), με τις εθνικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές απαιτήσεις και θα πιστοποιούνται στοχεύοντας στη διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Ο εξοπλισμός και τα συστήματα διακίνησης

Ο κύριος εξοπλισμός αποθήκευσης και διακίνησης σήμερα αποτελείται από ράφια back to back και ανυψωτικά reach tracks, narrow και very narrow aisle racking με συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού. Η απαίτηση για βέλτιστη εκμετάλλευση των χώρων και της αποθηκευτικής ικανότητας, γρήγορες χαμηλού κόστους διακινήσεις και μηδενικά λάθη οδηγεί σε συστήματα αυτοματισμών των βασικών διαδικασιών της αποθήκης. Αποθήκες με πολύ υψηλά ράφια και ανυψωτικά αυτόματης απόθεσης, τακτοποίησης και συλλογής θα εμφανίζονται όλο και συχνότερα εκεί όπου θα υπάρχει συσσώρευση αποθηκευτικού έργου (Distribution centers, 3PL). Η διακίνηση θα υποστηρίζεται από δυνατά υπολογιστικά συστήματα και θα γίνεται αυτόματα με τη χρήση ταινιόδρομων και συσκευών συσκευασίας και ταυτοποίησης χωρίς την άμεση συμμετοχή εργαζομένων.

Οι μικρότεροι παίκτες θα ενσωματώσουν τεχνολογίες διακίνησης με τη βοήθεια σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της αποθήκης (Ware House Management – WMS). Εφαρμογές pick to light ή voice picking (εντολές απόθεσης / συλλογής με χρήση λυχνιών η φωνητικά), αυτόματα ρομποτικά καροτσάκια μεταφοράς (Automated Guided Vehicles - AGVs), ταινιόδρομοι και Sorters διαλογής σταθεροί και μεταφερόμενοι αλλά και ευρεία χρήση συστημάτων ταυτοποίησης με bar code και scanner είναι πλέον στη διάθεση όλων των τύπων αποθήκης και μπορούν να εφαρμοστούν αν το «ζητάει» το έργο και το επιτρέπει η οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης.

Διαδικασίες

Τα τελευταία χρόνια η συμβολή των διαδικασιών στο τελικό αποτέλεσμα κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει κατανοηθεί και ενσωματωθεί στην κουλτούρα των οργανωμένων εταιρειών. Manuals γραπτών διαδικασιών που τυποποιούν τον τρόπο εκτέλεσης των βασικών λειτουργιών της αποθήκης συναντάμε σε όλο και περισσότερες εταιρείες. Οι διαδικασίες είναι αναγκαίες για την πολύπλοκη και ασταθή λειτουργία της αποθήκης. Σήμερα στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας και ασχολούνται κυρίως με τα «εντός των τειχών» της εταιρικής αποθήκης. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Η αποθήκη μαθαίνει να «σκέφτεται» και γι' αυτά που συμβαίνουν στον «έξω κόσμο».

Η ευελιξία, η παραγωγικότητα, η ταχύτητα, και τα χαμηλά αποθέματα διατηρούν το σημαντικό ρόλο τους στην απόδοση της αποθήκης ενώ άλλες διαδικασίες θα ενσωματωθούν στη εταιρική κουλτούρα. Τέτοιες διαδικασίες είναι η συμμόρφωση με τα πρότυπα της οικολογίας και της κατανάλωσης δημοσίων πόρων (ενέργεια, ύδατα), η ευρεία εμπλοκή συνεργατικών δράσεων. Μέθοδοι λειτουργίας, όπως το VDI (Vendor Managed Inventory), το CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment), το 3PL (Third-party logistics), με τα οποία επιχειρήσεις παραδίδουν βασικά τμήματα της λειτουργίας τους, μέσα σ΄αυτά και των αποθηκών τους, σε τρίτους, θα αλλάξουν δραματικά τη λειτουργία της αποθήκης. Τέλος όλες οι διαδικασίες οδηγούνται στην πιστοποίηση σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Η πιστοποίηση θα είναι το απαραίτητο «διαβατήριο» για την επικοινωνία με τον «έξω κόσμο».

3PL (Third-party logistics)

Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες logistics προς εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις εξαπλώνονται και εξειδικεύονται σε όλο και περισσότερες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποθήκευση, μεταφορές, συσκευασίες, διαχείριση αποθεμάτων, απογραφές και στο τέλος το σύνολο των αναγκών μιας εταιρείας στη διακίνηση των προϊόντων της καλύπτεται πλέον από 3PL εταιρείες. Η εξέλιξη αυτού του είδους της παροχής υπηρεσιών, που ξεκίνησε από το επίπεδο ενός απλού logistics service provider, βρίσκεται τώρα στο επίπεδο των 3PL και προ των πυλών είναι η τελική φάση των 4PL όπου στην ουσία η επιχείρηση έχει αναθέσει τα logistics της σε συνεργάτη εξειδικευμένο στο αντικείμενό της, στρατηγικά συνδεδεμένο μαζί της, με υψηλό επίπεδο τεχνολογίας στο αντικείμενο και συμφωνημένους κοινούς στόχους.

Στόχος είναι η διαχείριση του έργου με το μικρότερο δυνατό κόστος, με τις βέλτιστες διαδικασίες που διαθέτει η τεχνολογία και με τα standards της αναθέτουσας το έργο εταιρείας.

Management

Η άνοδος του «ειδικού βάρους» των logistics στην αλυσίδα αξίας των εταιρειών, τα τελευταία χρόνια, οδηγεί στην αλλαγή των μεθόδων διοίκησης αλλά και των απαιτούμενων ικανοτήτων των στελεχών που διοικούν. Το βάρος στον όρο Logistics Manager ετατοπίζεται από το Logistics, που ήταν μέχρι σήμερα, στο Manager.

Το στέλεχος, που αναλαμβάνει την ευθύνη του αποτελέσματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, διαθέτει οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και την υποστήριξη του οράματος της εταιρείας και μπορεί να «περνάει» τη νέα κουλτούρα στο προσωπικό και στους συνεργάτες, μέσα κι έξω από την εταιρεία. Διαχειρίζεται πολύτιμους πόρους της εταιρείας, συμμετέχει ενεργά στον προγραμματισμό εταιρικής λειτουργίας (Κατανομή πόρων, διαχείριση αποθεμάτων, budget, επενδύσεις…), οδηγεί τις σχέσεις με τον έξω κόσμο των logistics. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, «παράγεται» μια γενιά «νέων» (όχι κατ΄ ανάγκη μόνο σε ηλικία) managers στον τομέα των logistics που μπορούν να υποστηρίξουν την «καινούργια αποθήκη», τα «νέα συστήματα διανομής», τον «έξυπνο» τρόπο διαχείρισης αποθεμάτων.

Προσωπικό

Και δεν θα μπορούσε βέβαια να μην προσαρμοσθεί και το προσωπικό στις νέες απαιτήσεις της εργασίας.

Οι εργαζόμενοι, που θα επιβιώσουν στο νέο απαιτητικό περιβάλλον, θα έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο της εργασίας τους, θα είναι πιστοποιημένοι στο άμεσο μέλλον (ήδη τρέχουν προγράμματα πιστοποίησης για προσωπικό αποθήκης), θα έχουν πολλαπλές ικανότητες («πολυεργαλεία») και θα καλύπτουν μεγάλο μέρος των λειτουργιών της αποθήκης, χωρίς υποστήριξη από «ειδικούς», όπως γίνεται σήμερα.

Ένας χειριστής ανυψωτικού θα μπορεί να καλύψει την εργασία του picker, να συσκευάσει και να τακτοποιήσει προϊόντα και παραγγελίες, να ενημερώσει τα συστήματα με τις κινήσεις του και ακόμη να εκδώσει τα παραστατικά διακίνησης. Αυτός ο εργαζόμενος θα «τρέξει» πιο γρήγορα στην ανηφόρα της ανάκτησης του επιπέδου ζωής που χάθηκε, βελτιώνοντας την οικονομική του θέση και εξασφαλίζοντας το μέλλον του, ως απαραίτητος, στην εταιρεία.

Η οργάνωση- κατανομή εργασίας μέσα στην αποθήκη θα αλλάξει. Τα οργανογράμματα θα γίνουν πιο λιτά, με κατάργηση επιπέδων στελεχών, θα προκριθούν η εργασία σε ομάδες με αρχηγό μέλος της ομάδας και η λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς.

Συστήματα μέτρησης της εργασίας

Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, γίνεται συνείδηση κάθε εταιρείας ότι η επίτευξη των στόχων της, μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης και έντονου ανταγωνισμού, μπορεί να έρθει μόνο σαν άθροισμα επιμέρους επιτεύξεων στις διάφορες λειτουργίες της.(Logistics, εμπορικά τμήματα, προμήθειες…)

Μέχρι πρόσφατα η εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης της εργασίας (εργαζομένων και διατιθέμενων μέσων) ήταν προνόμιο λίγων εταιρειών που διέθεταν εξελιγμένα συστήματα ERP (Enterprise Resource Plannin) και καλή οργάνωση εργασίας. Σήμερα η ευρεία χρήση συστημάτων WMS (λόγω και της εκλογίκευσης του κόστους εγκατάστασης) έχει κάνει προσιτή τη μεθοδολογία μέτρησης της εργασίας στις αποθήκες.

Μετράμε την απόδοση των λειτουργιών της αποθήκης (performance measurement) (παραλαβή, αποθήκευση…) χρησιμοποιώντας τυποποιημένους δείκτες απόδοσης των επιμέρους διαδικασιών της (key performance indicators – KPIs). Ελέγχουμε την απόδοση των δεικτών συγκρίνοντας με προαποφασισμένες τιμές των δεικτών (KPIs Standard) οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η διοίκηση της αποθήκης ελέγχει την εξέλιξη επίτευξης των στόχων της και επεμβαίνει για τις απαιτούμενες βελτιώσεις. Όλα αυτά, που μέχρι πρότινος απαιτούσαν πολύ «χαρτί», τώρα γίνονται από τα μηχανογραφικά συστήματα άμεσα και χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης, με «καρδιά» το WMS, συνδέει τις θέσεις αποθήκευσης και τα αποθέματα τους, τα συστήματα διακίνησης, τις κινήσεις μέσα στην αποθήκη, τα προγράμματα εργασίας σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ελέγχου της απόδοσης έργου της αποθήκης.

WMS

Το WMS είναι σύστημα οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου των διαδικασιών μιας αποθήκης.

Μέσω ενός εξειδικευμένου software, εγκατεστημένου σε ΗΥ, προγραμματίζουμε και ελέγχουμε τις εργασίες της αποθήκης. Οι εντολές προς τους εργαζόμενους αλλά και τα αποτελέσματα των κινήσεων μέσα στην αποθήκη καταγράφονται από scanners και μεταφέρονται μέσω ασύρματου δικτύου στον ΗΥ.

Μοντέρνα συστήματα χρησιμοποιούν οπτικά και ηχητικά μέσα, lasers, κάμερες και καταργούν την οποιαδήποτε χρήση εντύπων. Αναλύουν, με βάση αλγόριθμους, την κατάσταση κάθε στιγμή της αποθήκης και καθοδηγούν στη βέλτιστη μέθοδο λειτουργίας. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται παράγει τους δείκτες απόδοσης της αποθήκης (ποσοτικά, ποιοτικά) και ανατροφοδοτεί το σύστημα με στοιχεία βελτίωσης της λειτουργίας της αποθήκης.

Διαχείριση αποθεμάτων

Το κόστος αποθέματος αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους «βραχνάδες» μιας εταιρείας μιας και δεσμεύει σημαντικά κεφάλαια αλλά και απαιτεί υψηλό κόστος διαχείρισης. Μια καλά οργανωμένη αποθήκη είναι βασική προϋπόθεση για να εξυπηρετείται η αγορά με το βέλτιστο απόθεμα, γρήγορα, χωρίς λάθη, χωρίς ποιοτικά προβλήματα. Αν και οι εταιρείες έχουν επενδύσει χρόνο και χρήμα στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων υπάρχει ακόμα δρόμος βελτίωσης. Νέα μηχανογραφικά συστήματα ERP, με βελτιωμένες ρουτίνες, είναι πλέον διαθέσιμα για υπολογισμό και διατήρηση του βέλτιστου αποθέματος ενώ τα συστήματα WMS εγγυώνται την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των αποθεμάτων. Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν σήμερα την αποθήκη και γενικότερα την εφοδιαστική αλυσίδα.

MUDA ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Υπερπαραγωγή έργου

Αδύνατα συστήματα προγραμματισμού παράγουν αχρείαστες κινήσεις, ανισοκατανομές εργασίας και πλεονάζον προσωπικό.

Άσκοπες κινήσεις

Φτωχά σχεδιασμένη αποθήκη απαιτεί περισσότερες, απ’ αυτές που θα έπρεπε, κινήσεις του προσωπικού και των μέσων διακίνησης.

Άσκοπες αναμονές

Χαμηλό επίπεδο αυτοματισμών προκαλεί έλλειψη συντονισμού των εργασιών παράγοντας «μποτιλιαρίσματα», αχρείαστες αναμονές και αύξηση των απαιτήσεων σε προσωπικό.

Άσκοπες μεταφορές

Έλλειψη σύγχρονων συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου της διακίνησης μέσα στην αποθήκη αναγκάζει τα προϊόντα να μετακινούνται άσκοπα χωρίς να προσθέτουν στο αποτέλεσμα.

Ελλαττωματικά προϊόντα

Εργαζόμενοι με ελλιπή εκπαίδευση και «φτωχή» σχεδίαση αποθήκης «μετατρέπουν» σωστά προϊόντα σε ελλαττωματικά.

Υπεραποθεματοποίηση

Κακά σχεδιασμένα συστήματα διαχείρισης και αναπλήρωσης αποθεμάτων δημιουργούν αποθέματα μεγαλύτερα απ’ αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

Υπερεπεξεργασία πόρων

Αδύνατα συστήματα και διαδικασίες διοίκησης απαιτούν γραφειοκρατία, υπερβολικούς ελέγχους, μετρήσεις άχρηστων δεικτών.

Στο ίδιο τεύχος #359

Διαβάστε επίσης

ford

.

staikouras

Το ΜΑΝ με τον αρχικό χρωματισμό του και τα γνήσια ανταλλακτικά του.

Stellantis: Ομοβροντία 12 Van

PreviousNext