Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς 1%, αυτή βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αυτό αναφέρεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών και αφορά στην εισφορά του ν. 2963/2001 για την οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, μετά την τροποποίηση από τον πρόσφατο νόμο 4530/2018.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.