Με το βλέμμα στο μέλλον η νέα δομή της Daimler

Παρ, 07/09/2018 - 09:00

Η νέα διάρθρωση της Daimler AG εγκρίθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του ομίλου. Σύμφωνα με αυτή, θα υπάρχουν τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες, οι Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG και Daimler Mobility AG.

Στο πλαίσιο της νέας δομής, η Daimler σχεδιάζει να δώσει στις εταιρείες της ακόμα μεγαλύτερη επιχειρηματική ελευθερία, συνδέοντάς τα στενότερα με τις αγορές και τους πελάτες τους και παράλληλα τους παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πιο εύκολα εταιρικές συνεργασίες. Μετά την πρώτη έγκριση, θα περάσει στη φάση υλοποίησης αυτού που αποκαλεί «PROJECT FUTURE», κάτι που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη χρονιά.

Από τη στιγμή που θα υιοθετηθούν οι πιο πάνω αλλαγές, το τμήμα Mercedes-Benz Cars & Vans, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Mercedes-Benz AG, θα απασχολεί περίπου 175.000 εργαζομένους. Το τμήμα Daimler Trucks & Buses, που ανήκει στην εταιρεία Daimler Truck AG, θα διαθέτει σχεδόν 100.000 υπαλλήλους, ενώ 13.000 άνθρωποι θα δουλεύουν στο τμήμα Daimler Financial Services AG, το οποίο θα μετονομαστεί σε Daimler Mobility AG. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες των εταιρειών Mercedes-Benz Cars & Vans και Daimler Trucks & Buses θα μεταφερθούν στις νέες νομικές οντότητες, οι οποίες στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως ισχυρά ανεξάρτητα τμήματα. Και οι τρεις εταιρείες θα έχουν ως έδρα τη Στουτγάρδη.

Η μητρική εταιρεία, Daimler AG, θα ασκεί λειτουργίες εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικής και διαχείρισης, προσφέροντας επιχειρηματικές υπηρεσίες ανάμεσα στις τρεις νέες εταιρείες της, αλλά και εξασφαλίζοντας πως οι συνέργειες θα παραμένουν ως είχαν. Ως επιχειρησιακή εταιρεία χαρτοφυλακίου, η ευθύνη για τη χρηματοδότηση του συνόλου του ομίλου θα συνεχίσει να ανήκει στη Daimler AG, καθώς θα είναι και η μόνη εταιρεία του ομίλου που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.