Διαθέσιμη για δωρεάν κατέβασμα είναι η νέα εφαρμογή «Fleetboard Driver» μέσω των Apple App Store και Google Play Store.

Αφορά στα φορτηγά της Daimler που διαθέτουν τον ενσωματωμένο υπολογιστή «Fleetboard» και κάνει τη ζωή του οδηγού ευκολότερη, καθώς τον ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για δεδομένα του οχήματός του.

Επιπλέον, ο οδηγός αποκτά άμεση πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία και είναι σε θέση να ενημερώνεται για τους τρέχοντες χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων χρόνων οδήγησης και του υπόλοιπου χρόνου οδήγησης μέχρι την υποχρεωτική ξεκούραση εκτός καμπίνας.

Ακόμα, ο οδηγός μαθαίνει ποια ήταν η επίδοσή του στα τελευταία επτά δρομολόγια που πραγματοποίησε, λαμβάνοντας παράλληλα συμβουλές για το πώς θα βελτιωθεί στη δουλειά του. Η εφαρμογή «Fleetboard Driver» είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., συνολικά σε 25 γλώσσες.