Μία ενδιαφέρουσα καινοτομία για όλες τις εκδόσεις του αυτοματοποιημένου κιβωτίου ταχυτήτων TraXon με το οποίο προμηθεύει τις εταιρείες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, θα παρουσιάσει η ZF στην Έκθεση ΙΑΑ 2018.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική λειτουργία προληπτικής συντήρησης, η οποία θα διατίθεται (προαιρετικά) από το 2019. Μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες φορτηγών και στις μεταφορικές εταιρείες, να παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση κρίσιμων εξαρτημάτων και αναλώσιμων, όπως το λιπαντικό της μετάδοσης και τους δίσκους του συμπλέκτη.

Με τα ηλεκτρονικά διαγνωστικά να στέλνουν data σε αποθηκευτικό χώρο «Cloud», ο ιδιοκτήτης θα λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικές με το πότε θα ήταν φρόνιμο να προβεί σε εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται, στέλνονται τόσο στον κατασκευαστή του οχήματος όσο και στον ιδιοκτήτη, και συνοδεύονται από πλήρη αναφορά της κατάστασης του κιβωτίου ταχυτήτων.

Στην πρώτη περίπτωση χρησιμεύουν ως database για τη συμπεριφορά της γραμμής μετάδοσης κίνησης, ώστε να γίνουν μελλοντικά αναβαθμίσεις, και στη δεύτερη όχι μόνο για να αλλάξει ο ιδιοκτήτης π.χ., λιπαντικά, αλλά κυρίως, για να προλάβει πιθανή σοβαρή και πανάκριβη βλάβη. Προφανώς, αποφεύγονται και δυσάρεστες εκπλήξεις όπως ακινητοποίηση στη διάρκεια κάποιου δρομολογίου, και γενικότερη αναστάτωση της εύρυθμης λειτουργίας της μεταφορικής.