Ο όμιλος VDL Groep σκοπεύει να αποκτήσει τη Siemens Hengelo, η οποία απασχολεί 470 εργαζομένους και κατασκευάζει κομπρέσορες και άλλα εξαρτήματα για λογαριασμό της Siemens και ήδη η VDL υπέγραψε δήλωση προθέσεων με τη Siemens Ολλανδίας.

Εντούτοις, πριν από την πραγματοποίηση της εξαγοράς, τα αποτελέσματα της επισταµένης έρευνας πρέπει να είναι θετικά και τα συμβούλια επιχειρήσεων, τα συνδικάτα και η ολλανδική αρχή ανταγωνισμού, χρειάζεται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια της Siemens Hengelo με τη Siemens και την ASML, αποτελούν μέρος της συμφωνίας.

Η VDL αναμένεται να μάθει εάν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Κατά την προσεχή περίοδο όπου θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα προβούν σε περαιτέρω ανακοινώσεις.