Επιτρέπεται στους διεθνομεταφορείς να διέρχονται πρώτα από το ουκρανικό έδαφος και στη συνέχεια, κατά το ταξίδι της επιστροφής, μπορούν να μεταφέρουν το φορτίο από την Ουκρανία στην Ελλάδα με τη χρήση της ίδιας διεθνούς άδειας.

Αυτό προβλέπεται από την Έλληνο-Ουκρανική συμφωνία για τις μεταφορές εμπορευμάτων και αυτή η επισήμανση γίνεται γιατί, οι ουκρανικές αρχές «δημιουργούν προβλήματα ζητώντας από τους μεταφορείς και δεύτερη άδεια διέλευσης από τη χώρα τους» όπως επισημαίνει με επείγον έγγραφο το Γραφείο Εμπορικού Ακόλουθου της Ελλάδας στο Κίεβο.

Απαραίτητα, αναφέρει το Γραφείο μας στο Κίεβο θα πρέπει οι μεταφορείς μας να έχουν μαζί τους το Πρωτόκολλο Ελλάδας – Ουκρανίας στην αγγλική γλώσσα με υπογραμμισμένη την επισήμανση ότι δεν απαιτείται δεύτερη άδεια διέλευσης Ουκρανίας προκειμένου να επιδεικνύεται στις Τελωνειακές Αρχές της Ουκρανίας όταν τους δημιουργούν προβλήματα ζητώντας τους δεύτερη άδεια διέλευσης από τη χώρα τους.

Ωστόσο, εάν οι συνοριακές Τελωνειακές Αρχές συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα στους Έλληνες αυτοκινητιστές, μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο ΟΕΥ στο Κίεβο με τον κ. Πετρόπουλο που γνωρίζει το θέμα (τηλ. Επικοινωνίας: 0038 044 254 3750).

Απαγορευμένες οι διελεύσεις στα σύνορα Ρωσίας – Λευκορωσίας

Η IRU ενημερώθηκε ότι, από την 1η Αυγούστου 2018 οι αλλοδαποί πολίτες (εκτός από τους Ρώσους και τους Λευκορώσους) δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν τα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Ρωσίας.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφορών (IRU) υπενθυμίζει επίσης ότι και στο παρελθόν, παρατηρήθηκε παρόμοια επιβολή του προαναφερθέντος νόμου και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2017, οπότε η IRU απευθύνθηκε στις αρμόδιες ρωσικές αρχές και έλαβε επίσημη απάντηση ότι συνιστάται στους ξένους οδηγούς των διεθνών οδικών μεταφορών να διασχίσουν τα ρωσικά σύνορα από άλλες χώρες εκτός της Λευκορωσίας (Λιθουανίας, Λετονία κ.λ.π.).

Σημειώνει πάντως, ότι σε ορισμένους οδηγούς φορτηγών που έφτασαν στα σύνορα της Ρωσίας από τη Λευκορωσία, οι ρωσικές αρχές προέβησαν σε σύσταση και τους επέτρεψαν τη διέλευση χωρίς επιβολή προστίμου, αλλά ωστόσο δεν «υπάρχει νομική βάση για την εξαίρεση αυτή, επομένως η IRU δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι στους οδηγούς δεν θα επιβληθούν πρόστιμα. Που σημαίνει ότι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τα σύνορα της Λευκορωσίας πρέπει να το κάνουν με δική τους ευθύνη».