Τροχοί & TIR

Η Ελλάδα δοκιμάζει το e-CMR

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε δοκιμή τις ηλεκτρονικές φορτωτικές (e-CMR) στις διασυνοριακές μεταφορές πέντε χωρών: της Ελλάδας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το πρόγραμμα ο
Κυριακή 02/12/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε δοκιμή τις ηλεκτρονικές φορτωτικές (e-CMR) στις διασυνοριακές μεταφορές πέντε χωρών: της Ελλάδας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το πρόγραμμα ονομάζεται «AEOLIX» (Αρχιτεκτονική για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την εφοδιαστική), χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και πραγματοποιείται υπό το συντονισμό της IRU, με την ΟΦΑΕ να εκπροσωπεί τη χώρα μας στο πρόγραμμα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, θα δημιουργηθεί ένα «ζωντανό εργαστήριο» για τις μεταφορές με το e-CMR, που θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2019. «Το e-CMR είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ψηφιακής μεταφοράς με σαφή οφέλη για τη βιομηχανία των μεταφορών: χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη διαφάνεια. Το e-CMR πρέπει να γίνει μια συνήθης πρακτική για να καταστήσει αποτελεσματικότερη την εφοδιαστική/logistics και το έργο AEOLIX συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.», δήλωσε σχετικά ο κ. Ηρακλής Στάμος, υπεύθυνος για το έργο της IRU στο πρόγραμμα AEOLIX.

Στόχος του e-CMR είναι να εξορθολογιστούν οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής και των logistics, με την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους φορείς εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών. Με τη δοκιμαστική χρήση του e-CMR, οι μεταφορείς των πέντε παραπάνω χωρών θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν ηλεκτρονικά, να αποθηκεύουν πληροφορίες εφοδιαστικής/logistics και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet. Η έγκαιρη καταγραφή δεδομένων, συνεπάγεται ότι οι υπηρεσίες λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και ως εκ τούτου, οι απαιτούμενες επακόλουθες ενέργειες πραγματοποιούνται πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος.

Η πιλοτική εφαρμογή του e-CMR διασυνοριακά είναι σύμφωνη με το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της εφοδιαστικής/logistics, όπως αυτό αποτυπώθηκε στο τρίτο Πακέτο Κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής πρότασης για τα ηλεκτρονικά έγγραφα για τις μεταφορές. «Η χρήση καινοτόμων εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των οδικών μεταφορών, αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.», τόνισε ο κ. Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος της ΟΦΑΕ.

Το e-CMR στο πρόγραμμα AEOLIX

Στο μεταξύ, την 1η Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, πραγματοποιήθηκε από το Operations Center συνέδριο με θέμα «Enterprise Document, Content & Knowledge Management for optimum operational performance». Είχε ως στόχο να αναδείξει τη σπουδαιότητα του τομέα της διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου, τις κρυφές απώλειες που υπάρχουν και τα οφέλη που προκύπτουν για το σύνολο της εταιρείας, κάθε κλάδου και μεγέθους, από την αναβάθμισή του. Οι σύνεδροι άντλησαν πρακτική γνώση και ειδήσεις για την αγορά, μέσα από 18 εισηγήσεις διακεκριμένων ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων από τους χώρους της Ναυτιλίας, των Logistics, της Βιομηχανίας, του Εμπορίου και της Συμβουλευτικής. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκε, επίσης, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής φορτωτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX, με τον προγραμματισμό 400 αποστολών εμπορευμάτων σε πιλοτικό επίπεδο τους επόμενους μήνες, πολλές εξ αυτών και από την Ελλάδα, όπως ανέφερε η κα. Ηρώ Δουμάνη από την ΟΦΑΕ.

Το ακροατήριο του συνεδρίου ψήφισε μέσω televoting, αναδεικνύοντας πως από την υιοθέτηση του e-CMR η αγορά αναμένει δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους (45,24% των ερωτηθέντων), όπως και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών (21,43%). Αντίστοιχα, το ακροατήριο ανέδειξε τη μείωση του κόστους ως Νο1 ωφέλεια από την εισαγωγή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (58,97% των συνέδρων) η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠ.ΟΙΚ. για την 1η Ιανουαρίου 2020.

PreviousNext