Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, συνοδευόμενος από στελέχη του υπουργείου, συναντήθηκε με εκπροσώπους του International Finance Corporation (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας και συγκεκριμένα με την κα. Andrea Engel, country manager of IFC, και τους κυρίους John Mantzavinatos, principal investment officer, και John Graham, principal industry specialist, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στην υλοποίηση έργων στους τομείς Μεταφορών και Υποδομών με τη συμβολή του IFC.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι του IFC υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανάπτυξης των έργων Υποδομής, που υλοποιείται αποφασιστικά, και του νέου θεσμικού πλαισίου, που εφαρμόζεται, και επεσήμαναν τη διάθεση του Οργανισμού να συνεισφέρει, όπου μπορεί, στην εθνική προσπάθεια.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε τους εκπροσώπους του IFC για το στρατηγικό σχέδιο υποδομών και μεταφορών, καθώς και για την ιεράρχηση υλοποίησής του. Αντηλλάγησαν απόψεις για την προώθηση της συνεργασίας και συμβολής του IFC στην άμεση και επιτυχή υλοποίηση του σχεδιασμού της ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου στον μεταφορικό τομέα και στον τομέα των υποδομών, που θα οδηγήσει σε δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται, ότι ο IFC έχει διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και προσέλκυση διεθνών επενδυτών, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην ελληνική οικονομία είτε σε έργα υποδομών είτε στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, στις οποίες από το 2015 ο IFC είναι μέτοχος, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία.