Τροχοί & TIR

Υποχρεωτικό το πρωτόκολλο ογκομέτρησης στα βυτιοφόρα

Λόγω της χειμερινής περιόδου και της αυξημένης ζήτησης πετρελαίο θέρμανσης έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι των βυτιοφόρων φορτηγών είτε είναι ΦΔΧ, είτε ΦΙΧ εμπόρων υγρών καυσίμων. Από την πλευρά το
Σάββατο 01/12/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω της χειμερινής περιόδου και της αυξημένης ζήτησης πετρελαίο θέρμανσης έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι των βυτιοφόρων φορτηγών είτε είναι ΦΔΧ, είτε ΦΙΧ εμπόρων υγρών καυσίμων. Από την πλευρά του, το υπ. Οικονομικών, με πρόσφατη εγκύκλιό του ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), τις Διευθύνσεις του υπ. Μεταφορών και τις Ομοσπονδίες των Μεταφορέων και εταιρειών Εμπορίας πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) για τις υποχρεώσεις όσων διακινούν και πουλάνε υγρά καύσιμα, καθώς και για τους εξοπλισμούς που πρέπει να έχουν σε λειτουργία.

Αναλυτικότερα τώρα, για τα βυτιοφόρα φορτηγά, η εγκύκλιος του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης διευκρινίζει τα παρακάτω: «Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τη σφράγιση συστημάτων μέτρησης επί βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG), πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με όλες τις προβλεπόμενες σφραγίσεις έληξε στις 15.11.2018. Ειδικά για τα συστήματα μέτρησης επί βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, η προθεσμία για την πλήρη σφράγισή τους με τις συμπληρωματικές σφραγίσεις (του άρθρου 85), έχει λήξει από 20/9/2018.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η προθεσμία για τη σφράγιση των αντλιών υγρών καυσίμων σε πρατήρια, με τις συμπληρωματικές σφραγίσεις του άρθρου 85, καθώς και των αντλιών πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε πρατήρια, με όλες τις προβλεπόμενες σφραγίσεις έληξε στις 15.11.2018».

Εξοπλισμός και έγγραφα

Αναφορικά με τον εξοπλισμό των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων και για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων, το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι παραμένει η υποχρέωση να διατηρείται επί του βυτιοφόρου πρωτόκολλο ογκομέτρησης (ή πιστοποιητικό διακρίβωσης) και ογκομετρικός πίνακας όλων των δεξαμενών, καθώς επίσης και μετρικοί κανόνες (βέργες) μέτρησης, διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Προσθέτει, ωστόσο, ότι αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα της διακρίβωσης των δεξαμενών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων. Το περιεχόμενο της νέας αυτής ρύθμισης θα υπερισχύει των παραπάνω.

Σε σχέση με τα Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση και προς διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας, ορίζεται ότι πρέπει να αναγράφεται στο Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης Απόδειξης Εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση που παραμένει στην εγκατάσταση φόρτωσης (πρατήριο). Για τις περιπτώσεις φόρτωσης από εγκαταστάσεις πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, την έννοια της Απόδειξης Εσόδου καταλαμβάνει το Δελτίο Παράδοσης. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στην περίπτωση που για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, οπότε και δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης Απόδειξης Εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία Απόδειξη Εσόδου επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής, που παραμένει στην εγκατάσταση φόρτωσης. Για τις περιπτώσεις φόρτωσης από εγκαταστάσεις πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, την έννοια της Απόδειξης Εσόδου καταλαμβάνει το Δελτίο Παράδοσης. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, το Συγκεντρωτικό Δελτίο αποστολής δεν αναγράφει τον αύξοντα αριθμό της Απόδειξης Εσόδου ή του Δελτίου Παράδοσης, πέραν του διοικητικού προστίμου, ενημερώνεται και η οικεία φορολογική αρχή, για τις δικές της ενέργειες (επιβολή κυρώσεων).Τέλος, η εγκύκλιος του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης αποδέχεται το άδειασμα σωληνώσεων βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου για θέρμανση, με χρήση πεπιεσμένου αέρα, εφόσον επιλέγεται αυτός ο τρόπος.

PreviousNext