Τροχοί & TIR

Έρχονται αλλαγές στο καμποτάζ - Χαλαρώνουν και τα μέτρα «απόσπασης» των οδηγών

Σε μια νέα δέσμη μέτρων, που θα διέπουν τις οδικές και τις συνδυασμένες μεταφορές, συμφώνησαν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε, έχοντας ως βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, που περιλαμβάνουν σημαντικές
Τρίτη 01/01/2019 - 01:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε μια νέα δέσμη μέτρων, που θα διέπουν τις οδικές και τις συνδυασμένες μεταφορές, συμφώνησαν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε, έχοντας ως βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, που περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές συνθήκες των οδηγών φορτηγών, στην απόσπασή τους, στο καμποτάζ, αλλά και κίνητρα υπέρ του σιδηροδρόμου. Κλειδί στις νέες προτάσεις αποτελεί ο ευφυής ταχογράφος, με τον οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εφοδιαστεί όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών μέχρι το 2024, προκειμένου με τις καταγραφές που θα κάνει να ελέγχονται, αφενός οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης χωρίς «πειράγματα» και αφετέρου οι ενδομεταφορές (καμποτάζ), αφού θα εμφανίζονται οι ημέρες και ώρες διέλευσης των φορτηγών από τα σύνορα, η παραμονή τους στο έδαφος της άλλης χώρας και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της με το κάθε συγκεκριμένο φορτηγό μέχρι την έξοδό του από τη χώρα.

Ενδιαφέρον για τη χώρα μας νέο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει και να θεσπίσει πρόσθετους περιορισμούς σχετικά με τις ενδομεταφορές (καμποτάζ). Έτσι, θα μπορεί ένα κράτος – μέλος να μειώσει το χρόνο του καμποτάζ από τις επτά ημέρες στις πέντε ημέρες καθώς και τον αριθμό των ενδομεταφορών από τρεις που ισχύουν σήμερα σε λιγότερες.

Με τους παραπάνω περιορισμούς το καμποτάζ γίνεται λιγότερο ελκυστικό για τα ξένα φορτηγά. Μιλώντας, μάλιστα, με γνωστό διεθνομεταφορέα που διαθέτει στόλο φορτηγών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, μας είπε ότι, αν αυτά γίνουν (τα συμφωνηθέντα μεταξύ των υπουργών Μεταφορών) «μπορεί να κλείσω την εταιρεία στη Βουλγαρία και να τα φέρω όλα Ελλάδα».

Στο σημείο αυτό, να προσθέσουμε, ότι πλέον ασκούνται πιέσεις προς τις ελληνικές εταιρείες που έχουν έδρα στη Βουλγαρία, καθώς η γειτονική χώρα δε φαίνεται να ανέχεται τις μεταφορικές εταιρείες χωρίς ούτε ένα άτομο για προσωπικό τη στιγμή που και οι Βούλγαροι μεταφορείς κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από τα ελληνικά φορτηγά με τις βουλγάρικες πινακίδες.

Απόσπαση και κατώτερος μισθός

Χαλάρωση, πάντως, επέρχεται στον τομέα της «απόσπασης», δηλαδή της αμοιβής των οδηγών σύμφωνα με το μισθό της χώρας που προσωρινά δραστηριοποιούνται.

Έτσι, προβλέπεται, ότι θα εξαιρούνται όλες οι διμερείς μεταφορές. Διαφορετικό, επίσης, καθεστώς θα ισχύει για το χρόνο εργασίας των οδηγών, εφόσον στη χώρα που εργάστηκαν (εκτός της χώρας – έδρας), υπάρχει μόνιμος αντιπρόσωπος της μεταφορικής, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στις αρχές το πρόγραμμα παραδόσεων – φορτώσεων των φορτηγών εντός αυτής της χώρας, προκειμένου να τυγχάνουν ή όχι εξαίρεσης από το ισχύον στη χώρα μισθολόγιο. Επίσης, με τα νέα μέτρα ορίζεται ότι, κατά τη μετάβαση προς τη χώρα προορισμού και κατά την επιστροφή, επιτρέπονται μέχρι δύο φορτώσεις/ εκφορτώσεις. Για το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων, δεν απαιτείται η υπαγωγή του οδηγού στο καθεστώς της «απόσπασης» και της καταβολής αμοιβής που αντιστοιχεί στον κατώτερο μισθό στη χώρα που δραστηριοποιήθηκε.

Αυτό πάντως που δεν συμφωνήθηκε, αν και ειπώθηκε ότι θα εξεταστεί, ήταν το αίτημα της χώρας μας για μερική διαφοροποίηση των ωραρίων των οδηγών, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας. Να παρατείνεται δηλαδή η εβδομαδιαία ανάπαυση κατά μία ή δύο ημέρες, ώστε ο οδηγός να μην είναι υποχρεωμένος να διανυκτερεύσει π.χ. στην Ανκόνα ή στην Πάτρα ή στην Ηγουμενίτσα απέχοντας μόλις λίγες ώρες από το σημείο εκφόρτωσης και από το σπίτι του και με δεδομένο ότι προηγουμένως δεν οδηγούσε, αφού μεσολαβούσε το καράβι. Στη συμφωνία των υπουργών Μεταφορών των χωρών της Ε.Ε. προβλέπεται, επίσης, ότι οι νέοι κανόνες για την «απόσπαση» των οδηγών θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί από τα κράτη – μέλη εντός 18 μηνών από την ψήφισή τους από το Ευρωκοινοβούλιο.

PreviousNext