Σε μια νέα δέσμη μέτρων, που θα διέπουν τις οδικές και τις συνδυασμένες μεταφορές, συμφώνησαν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε, έχοντας ως βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, που περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές συνθήκες των οδηγών φορτηγών, στην απόσπασή τους, στο καμποτάζ, αλλά και κίνητρα υπέρ του σιδηροδρόμου.

Κλειδί στις νέες προτάσεις αποτελεί ο ευφυής ταχογράφος, με τον οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εφοδιαστεί όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών μέχρι το 2024, προκειμένου με τις καταγραφές που θα κάνει να ελέγχονται, αφενός οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης χωρίς «πειράγματα» και αφετέρου οι ενδομεταφορές (καμποτάζ), αφού θα εμφανίζονται οι ημέρες και ώρες διέλευσης των φορτηγών από τα σύνορα, η παραμονή τους στο έδαφος της άλλης χώρας και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της με το κάθε συγκεκριμένο φορτηγό μέχρι την έξοδό του από τη χώρα.

Ενδιαφέρον για τη χώρα μας νέο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει και να θεσπίσει πρόσθετους περιορισμούς σχετικά με τις ενδομεταφορές (καμποτάζ). Έτσι, θα μπορεί ένα κράτος – μέλος να μειώσει το χρόνο του καμποτάζ από τις επτά ημέρες στις πέντε ημέρες, καθώς και τον αριθμό των ενδομεταφορών από τρεις που ισχύουν σήμερα σε λιγότερες.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Ιανουαρίου (369) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.