Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της HELLASTRON – Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια, παραδόθηκαν στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης 100 φορητές συσκευές GPS με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του ατυχήματος, στοιχείο χρήσιμο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το αίτημα για τη χορηγία των συσκευών GPS κατατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς την HELLASTRON – Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια, η οποία και ανταποκρίθηκε θετικά άμεσα. Η καταγραφή των συμβάντων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας βάσει του Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος (ΔΟΤΑ), το οποίο συμπληρώνεται για κάθε ατύχημα. Ειδικά για το Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, η παραπάνω ακριβής καταγραφή είναι καθοριστική για την κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων και την κατάταξη της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Στην παράδοση των συσκευών παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κος Α. Βούρδας, ο Πρόεδρος της HELLASTRON – Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια, κος Β. Χαλκιάς και ο Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης, κος Σπ. Λάσκος.