Τροχοί & TIR

Επίσημη έναρξη του e-CMR στην Ελλάδα

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της ψηφιακής διεθνούς φορτωτικής, γνωστής ως e-CMR, πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες από την εταιρεία SARMED AE. Πρόκειται για την επίσημη έναρξη του πιλοτικού Ευρωπαϊ
Τρίτη 02/04/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Η εταιρεία SARMED AE. Πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της ψηφιακής διεθνούς φορτωτικής, γνωστής ως e-CMR.
Η εταιρεία SARMED AE. Πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της ψηφιακής διεθνούς φορτωτικής, γνωστής ως e-CMR.

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της ψηφιακής διεθνούς φορτωτικής, γνωστής ως e-CMR, πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες από την εταιρεία SARMED AE. Πρόκειται για την επίσημη έναρξη του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΑΕΟLIX στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των εγγράφων της μεταφοράς ως ένα σύγχρονο εργαλείο για την διευκόλυνση του εμπορίου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

«Aπώτερος σκοπός για την ψηφιοποίηση της διεθνούς φορτωτικής είναι η βελτίωση της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Σήμερα ολοένα και περισσότερες χώρες υιοθετούν το e-CMR ενώ στο άμεσο μέλλον η εφαρμογή του θα είναι η μόνη λύση. Στόχος μας είναι αυτή τη φορά και η Ελλάδα να βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις πριν από την υποχρεωτική διεθνώς εφαρμογή της ψηφιακής φορτωτικής», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανίδης.

Να σημειωθεί, ότι το πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα συντονίζεται από την ΟΦΑΕ, η οποία είναι ένα από τα 5 Μέλη της International Road Transport Union (IRU) που συμμετέχουν στο AEOLIX μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εξάλλου, η συμμετοχή της εταιρείας SARMED Α.Ε., ως μία από τις πρωτοπόρους ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή διενέργεια του πιλοτικού, καθώς πέρα από την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών Logistics είναι, επίσης, γνωστό πως επενδύει στην καινοτομία και στη χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσο για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους συνεργάτες της.

Θα πρέπει, ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρονικής φορτωτικής έγινε τον Ιούνιο του 2017 στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσία του τότε υφυπουργού Μεταφορών, Νίκου Μαυραγάνη, του ομόλογού του από το Μαυροβούνιο Dalibor Milosecic, του προέδρου της Ο.Φ.Α.Ε., Απόστολου Κενανίδη, και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, έγινε η ψηφιακή σύνταξη ενός e-CMR αυτό που αντικαθιστά την έντυπη γνωστή μας φορτωτική.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Το έντυπο της διεθνούς φορτωτικής CMR αποτελεί επίσημο συνοδευτικό έγγραφο μιας εμπορευματικής μεταφοράς, στο οποίο συμβάλλονται ο αποστολέας, ο μεταφορέας και ο παραλήπτης. Λειτουργεί ως αποδεικτικό για την ολοκληρωμένη διαδικασία παραλάβης/παράδοσης των εμπορευμάτων, και τηρείται από τον οδηγό εντός του οχήματος που μεταφέρει τα εν λόγω εμπορεύματα.

Με τη χρήση του e-CMR, τόσο οι αποστολείς όσο και οι μεταφορείς θα μπορούν να εισάγουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα μιας εμπορευματικής μεταφοράς, να τα αποθηκεύουν σε ηλεκτρονικά αρχεία και να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Η έγκαιρη καταγραφή των δεδομένων σημαίνει πως όλοι οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν άμεσα τις πληροφορίες για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, έτσι ώστε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η τιμολόγηση, η λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, κλπ. θα μπορεί να λαμβάνει χώρα ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος. Η σπουδαιότητα του e-CMR και η ωφέλεια από τη χρήση του θα γίνει άμεσα αντιληπτή από τους μεταφορείς περνώντας τα σύνορα των όμορων χωρών και των χωρών που αποτελούν συνήθεις προορισμούς των ελληνικών φορτηγών.

Η προσέγγιση σε λιμάνια, εμπορευματικά κέντρα ή τελωνειακούς χώρους θα είναι εντελώς απηλλαγμένη γραφειοκρατικών ενεργειών, αφού η παρουσία του φορτηγού, του είδους του εμπορεύματος κ.λ.π. θα είναι ήδη γνωστά και περασμένα στους υπολογιστές των παραληπτών των προϊόντων και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Φυσικά η τάση αυτή έχει και περιβαλλοντικές διαστάσεις, καθώς με την ψηφιοποίηση των εγγράφων μειώνεται το αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου στο περιβάλλον, με τη λιγότερη χρήση χαρτιού και την ελαχιστοποίηση των αναγκών αρχειοθέτησης. Περιορίζει το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους και μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε πλατφόρμες διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες για την απρόσκοπτη διεθνή λειτουργία τους.

Η αποδοχή της ηλεκτρονικής φορτωτικής και η καθιέρωσή της διεθνώς έγινε τον Ιούλιο το 2015 με το «πρόσθετο πρωτόκολλο» επί της σύμβασης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων CMR και αφότου αντιμετωπίστηκε επιτυχώς το θέμα της ηλεκτρονικής απογραφής και της αξιοπιστίας της. Αυτή η αξιοπιστία της υπογραφής αποδεικνύεται, εφόσον συνδέεται με μοναδικό τρόπο με τον υπογράφοντα και με τα δεδομένα της φορτωτικής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οποιαδήποτε μετέπειτα μεταβολή των δεομένων να είναι άμεσα ανιχνεύσιμη.

Η επίσημη έναρξη του εθνικού μας πιλότου αποτελεί ορόσημο για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, αλλά και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο σύνολο. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται και νέες δοκιμαστικές εφαρμογές, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τα τέλη του Ιουνίου 2019.

PreviousNext