Τροχοί & TIR

Διακίνηση «μικρών ποσοτήτων» μελιού

Επιτρέπεται η διάθεση μικρών ποσοτήτων μελιού απευθείας από τους μελισσοκόμους εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή
Παρασκευή 07/06/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Επιτρέπεται η διάθεση μικρών ποσοτήτων μελιού απευθείας από τους μελισσοκόμους εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή διάθεσης που δύναται να εφαρμοστεί (σε σχέση με τον Δήμο).

Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ικανοποιώντας αίτημα των παραγωγών μελιού για τη διάθεσή του, είτε απευθείας στον τελικό καταναλωτή είτε στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή. Όσον αφορά στην έννοια της μικρής ποσότητας μελιού, σημειώνεται ότι το υπουργείο, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με βάση το μέγεθος των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, κατέληξε στην εξής πρόταση: «μέχρι δέκα (10) κιλά μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας παραγωγής χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού».

PreviousNext