Τροχοί & TIR

Φορτιστές Ηλεκτρικών: Δόθηκε το πράσινο φως και στην Ελλάδα

Πράσινο φως για την εγκατάσταση στην Ελλάδα των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων δόθηκε με την έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής απόφασης αριθμ. 42863/438 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι πρ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Κυριακή 01/09/2019 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Πράσινο φως για την εγκατάσταση στην Ελλάδα των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων δόθηκε με την έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής απόφασης αριθμ. 42863/438 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Βασισμένη στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, η παραπάνω απόφαση συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και, πλέον, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων με προϊόντα φόρτισης έχουν το πράσινο φως για να δραστηριοποιηθούν και να προτείνουν λύσεις στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και σε ιδιώτες.

Τώρα πλέον είναι σε ισχύ το νομικό καθεστώς για την τοποθέτηση των φορτιστών στους ΣΕΑ, σε δημοτικά και ιδιωτικά parking, σε χώρους στάθμευσης κτιρίων κ.α. Ο πρώτος βασικός νόμος, ο 4439/2016 αφορούσε στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και ακολούθησε η πρώτη απόφαση (77226/1/3/-10-17) για την εξειδίκευση των απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής και των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών. Αυτή, όμως, η απόφαση ήταν, θα λέγαμε, γενικόλογη χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες, προκειμένου να αδειοδοτηθεί μια εγκατάσταση φορτιστών. Έτσι, φτάσαμε στην πρόσφατη απόφαση 42863/438 (ΦΕΚ 2040/Β/19) με την οποία πλέον παρέχονται όλες οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι πιστοποιήσεις που πρέπει να έχουν, η χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης με φορτιστές, η διαμόρφωση των θέσεων parking ηλεκτροκίνητων οχημάτων κ.α.

Ακολούθως, στην ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία έγκρισης και χορήγησης της άδειας λειτουργίας φορτιστών. Για τους αναγνώστες μας, ενδιαφέρον έχει η κατηγοριοποίηση των φορτιστών, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται βάσει τριών κύριων χαρακτηριστικών:

α) Του επιπέδου φόρτισης (charging level), που αναφέρεται στο επίπεδο ισχύος του σταθμού φόρτισης ή του ρευματοδότη (charging outlet).

β) Της μεθόδου φόρτισης (charging mode), που αναφέρεται στον τρόπο διασύνδεσης του ηλεκτρικού οχήματος με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και επικοινωνίας μεταξύ οχήματος και σημείου επαναφόρτισης.

γ) Του τύπου του σταθμού φόρτισης ή του ρευματολήπτη του οχήματος (type of a charging station or vehicle inlet), που περιγράφει το βύσμα (plug) και τον συνδετήρα (connector) που χρησιμοποιείται.

Καθώς η τυπική διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών ολοκληρώθηκε αρκετά νωρίτερα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η τοποθέτηση χιλιάδων φορτιστών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συνέβαλε καταλυτικά στην στροφή των καταναλωτών προς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στην Ελλάδα.

Ήδη, αυτή την εποχή παρατηρείται μια αφύπνιση του ιδιωτικού τομέα σε δεκάδες σοβαρές επιχειρήσεις τουριστικές, ξενοδοχειακές, αστικών ΚΤΕΛ κ.α. να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτροκίνηση, αναζητώντας εκεί τις κατάλληλες λύσεις για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών, προάγοντας ταυτόχρονα την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε τη συμβολή του Εκθεσιακού Συνεδρίου «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ expo 2019» (14-15 Νοεμβρίου) που στοχεύει στην πλήρη και σφαιρική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων στελεχών, οργανισμών και επιχειρήσεων, εκπροσώπων Δήμων και Περιφερειών, καθώς και των μελών των Αστικών ΚΤΕΛ της χώρας.

PreviousNext