Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του γραφείου ΟΕΥ των Σκοπίων, έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Τελωνειακής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της γειτονικής χώρας.

Βάσει αυτού προβλέπεται δημιουργία συνθηκών ταχύτερης ροής στα συνοριακά σημεία διέλευσης Tabanovce (σύνορο με τη Σερβία) και Βοgοrοdica (σύνορα με την Ελλάδα). Το εν λόγω πρωτόκολλο αποσκοπεί στη διευκόλυνση/ επιτάχυνση της κυκλοφορίας ευπαθών και επικίνδυνων προϊόντων, όπως ζωντανά αγαθά, φρέσκα τρόφιμα, επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) καθώς και φορτηγά χωρίς φορτίο.

Το πρωτόκολλο βρίσκεται σε ισχύ, παρόλο που δεν έχουν μέχρι σήμερα τοποθετηθεί οι απαραίτητες ενημερωτικές πινακίδες, με πρόβλεψη τοποθέτησής τους μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Η εν λόγω λωρίδα ταχείας ροής βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα διέλευσης για τα φορτηγά και η ύπαρξή της προβλέπεται σε όλα τα διασυνοριακά σημεία διέλευσης Σκοπίων - Ελλάδας.